pinnacle-studio > Exporteraren > Exportera till MyDVD
Exportera till MyDVD
MyDVD är ett enkelt program för att skapa DVD-skivor som använder mallar för att hjälpa dig att skapa proffsiga skivprojekt med menyer och musik. Mer information om MyDVD finns i Hjälpen för programmet MyDVD.
MyDVD öppnas automatiskt när du exporterar till ett MyDVD-projekt. Du kan också öppna MyDVD genom att klicka på genvägen Pinnacle MyDVD på skrivbordet eller genom att söka efter Pinnacle MyDVD på din Start-skärm eller Start-meny.
För att se exportalternativen för MyDVD-projekt ska du välja Exportera till MyDVD från tidslinjen Redigera.
Exportinställningarna för MyDVD-projekt.
* Exportera till en MyDVD-fil
1 När du har skapat och redigerat projektet i tidslinjen på fliken Redigera klickar du på knappen Öppna verktygsfältet Skapa i tidslinjens verktygsfält.
Vill du lägga till kapitel innan du exporterar ska du använda kapitelkontrollerna i tidslinjens verktygsfält. Mer information finns i Lägga till kapitelmarkörer i et skivprojekt.
2 Klicka på knappen Exportera till MyDVD ovanför spårrubrikerna.
Fliken Export blir aktiv.
3 I området Exportinställningar väljer du de inställningar du vill ha och klickar på Påbörja exportering.
Projektet renderas och Pinnacle MyDVD öppnar projektfilen.