pinnacle-studio > Använda Pinnacle Studio > Pinnacle Studio-projekt
Pinnacle Studio-projekt
Filmer och skivor som du skapar i Pinnacle Studio extraheras från de projekt som du skapar på tidslinjen.
Studio måste spåra allt som hamnar på tidslinjen för att hantera projekten, samt alla redigeringsbeslut du tar med hänsyn till trimning, tillägg av effekter och annat. Mycket av denna information lagras i projektfilen, som har formatet axp (Studio-film). Stop-motion-projekt sparas i axps-format.
För att spara hårddiskutrymme vid hantering av filer som kan vara mycket stora, ingår inte medieobjekten i filmen i projektfilen. Endast platsen sparas för dessa objekt.
Formatet axp-projektfil är standardformat för kommandona Fil > Öppna, Fil > Spara och Fil > Spara som. Det kan vara det enda format du behöver.
Men ibland kan det ändå vara bekvämt att ha alla tillgångar för ett projekt samlade på ett enda hanteringsbart ställe för enkel arkivering, filöverföring och uppladdning. Detta är syftet med det alternativa filformatet axx (Studio-projektpaket) där en enda fil innehåller allt material som ditt projekt använder, inklusive medieobjekt. Därför är filerna i det här formatet betydligt större än standardprojektfilerna.
Även om det inte är möjligt att direkt redigera ett projekt i paketformatet, kan du öppna paketet i Pinnacle Studio via Fil > Öppna genom att välja axx i rutan med filnamnstillägg. Studio packar upp projektet, skapar en ny bibliotekspost för den uppackade versionen och öppnar den för redigering.
Om du skapar ett flerkameraprojekt i Flerkameraredigeraren sparas projektet som en mcam-fil. När du lägger till mcam-fil i tidslinjen läggs den som standard till som ett nästlat projekt. Du kan utöka det genom att dubbelklicka på filen i tidslinjen och redigera den i motsvarande tidslinjeflik. Alla ändringar sparas i huvudprojektet.
Projektanteckningar
Du kan hålla reda på projektets detaljer, uppgifter och granskarkommentarer med Projektanteckningar. Anteckningarna är strukturerade som en checklista, så det är lätt att bocka av poster som du slutfört eller granskat. Du kan när som helst komma åt projektanteckningarna från ditt öppna projekt. Du kan också spara projektanteckningarna som en TXT-fil på samma plats som din projektfil.
* Arbeta med projektanteckningar
1 På huvudmenyraden klickar du på knappen Projektanteckningar .
2 I fönstret Projektanteckningar gör du något av följande:
Lägg till en anteckning genom att klicka på plustecknet . Skriv anteckningen i textfältet. När du är klar lämnar du textfältet genom att klicka på ett tomt område i fönstret Projektanteckningar.
Markera en anteckning som klar genom att klicka i cirkeln till vänster om anteckningen.
Ta bort en anteckning genom att klicka på papperskorgsikonen till höger om anteckningen.
Spara en kopia av dina projektanteckningar i en separat fil genom att markera kryssrutan Spara som textfil längst ned i fönstret Projektanteckningar.
3 Klicka på OK för att stänga fönstret Projektanteckningar.