pinnacle-studio > Använda Pinnacle Studio
Använda Pinnacle Studio
En enkel översikt över den digitala filmskapandeprocessen finner du i den centrala flikgruppen i huvudfönstret i Pinnacle Studio. Samma steg tillämpas för alla typer av produktion, från anspråkslösa bildspel med upplösningar mellan varje bildruta till 3D-fantasier som innehåller hundratals noggrant arrangerade klipp och effekter.
Huvudkontrollfältet i Pinnacle Studio sammanfattar filmskapandeprocessen.
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: