pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Inställningar för återställning och säkerhetskopiering
Inställningar för återställning och säkerhetskopiering
Du kan använda Återställ för att återställa din version av Pinnacle Studio till standardinställningarna (kallas även ”fabriksinställningar”).
Du kan använda Säkerhetskopiera och återställ för att när som helst säkerhetskopiera inställningarna i Kontrollpanelen och index i Biblioteket: innan du återställer, när du byter dator eller programversion eller helt enkelt för att regelbundet skydda dina inställningar och ditt index i Biblioteket. När du har säkerhetskopierat index i Biblioteket eller inställningarna i Kontrollpanelen kan du när som helst återställa dem.
* Återställa Pinnacle Studio till standardinställningarna
1 Spara alla öppna projekt som du vill behålla, och säkerhetskopiera alla inställningar du vill ha kvar.
2 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen.
3 I fönstret Kontrollpanelen väljer du Återställ och säkerhetskopiera.
4 I området Återställ till standardinställningar klickar du på knappen Återställ. Klicka sedan på OK och starta om programmet.
* Säkerhetskopiera index i Biblioteket eller inställningarna i Kontrollpanelen
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen.
2 Klicka på Återställ och säkerhetskopiera i katalogen för att visa motsvarande sida.
3 Gör något av följande:
Klicka på Säkerhetskopiera biblioteket
Klicka på Säkerhetskopiera inställningar i Kontrollpanelen
4 I fönstret Säkerhetskopiera skriver du ett filnamn och klickar på Spara.
* Återställa index i Biblioteket eller inställningarna i Kontrollpanelen
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen.
2 Klicka på Återställ och säkerhetskopiera i katalogen för att visa motsvarande sida.
3 Gör något av följande:
Klicka på Återställ biblioteket
Klicka på Återställ inställningar i Kontrollpanelen
4 I fönstret Återställ väljer du den fil med säkerhetskopia som du vill använda och klickar på Öppna.