pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Återställa inköp i Kontrollpanelen
Återställa inköp i Kontrollpanelen
Du kan återställa inköp som du gjort via Pinnacle Studio. Du behöver t.ex. återställa inköp om du flyttar Pinnacle Studio till en annan dator.
* Återställa inköp som gjorts i Pinnacle Studio
1 På huvudmenyn i Pinnacle Studio väljer du Kontrollpanelen.
2 Klicka på Återställ köp i katalogen till vänster. Sidan Återställ köp visas.
3 Klicka på knappen Återställ och sedan på OK.