pinnacle-studio > Importeraren > Söka efter tillgångar
Söka efter tillgångar
När du väljer Sök efter tillgångar öppnas en hierarkisk visning av mappar, ungefär som den som visas för Min dator.
Eftersom du markerar mappar istället för filer att söka igenom, visas inte mediefilerna och projektfilerna i mapparna. En kryssruta visas bredvid varje namn i mappträdet och fyra listor visas i verktygsfältet.
Listorna innehåller en meny av filtyper som kan importeras i varje kategori: Video, Foto, Ljud och Projekt. Menyns alla filändelser är markerade som standard, vilket betyder att alla de filtyper som syns kommer att tas med i importen. Avmarkera filändelserna för de typer du inte vill importera.
Markera alla mappar som du vill importera filer från för att börja importera. Använd filtypslistan för att begränsa antalet inkommande filtyper.
När du har valt filer och mappar ska du klicka på knappen Sök & importera. Nu kommer alla filer som tillhör de valda typerna att importeras till de valda mapparna.