pinnacle-studio > Importeraren > Inställningar för scenidentifiering i Spela in video
Inställningar för scenidentifiering i Spela in video
De alternativ som visas för både DV/HDV och analog import ger även tillgång till detta fönster där du kan göra inställningar för scenavkänning.
Automatisk scenavkänning är en nyckelfunktion i Studio när du arbetar med DV- och HDV-källor. Under inspelningen av video kan Studio urskilja naturliga avbrott i videomaterialet och delar upp detta i scener.
Scener kan visas och hanteras var för sig under Scener i Biblioteket.
Beroende på vilken importenhet du använder utförs automatisk scenavkänning antingen i realtid under importen, eller som ett separat steg omedelbart efter det att importen är klar.
* Välja inställningar för scenidentifiering
1 I Importera-fliken ska du klicka på Spela in video.
2 I rutan Scenidentifiering ska du klicka på för att använda scenidentifiering.
3 Klicka på pilen till vänster om Scenidentifiering för att utvidga inställningsområdet och välj sedan en av följande möjligheter:
Automatiskt, baserat på tid och datum: Denna inställning finns bara tillgänglig om du importerar från en DV-källa. Studio bevakar tidsmarkeringarna på kassetten och startar en ny scen vid varje tidsglapp.
Automatiskt baserat på innehåll: Studio bevakar ändringar i videoinnehållet och skapar en ny scen när det finns stora förändringar i bilderna. Denna funktion kan vara olämplig om ljussättningen är skiftande. För att ta ett extremt exempel skulle en videofilm filmad på en nattklubb med ett stroboskop ge en ny scen varje gång stroboskopet blinkar.
Automatisk, med intervallet X sekunder: Studio skapar en ny scen med intervall som du bestämmer. Detta är ett användbart sätt att dela upp scener från en källa som innehåller långa fortlöpande tagningar.
Manuellt genom att trycka på mellanslag: Välj detta om du vill övervaka hela importen och själv bestämma när scener ska avbrytas. Tryck på mellanslag varje gång du vill skapa en ny scen under importen.