pinnacle-studio > Importeraren > Välja tillgångar som ska importeras
Välja tillgångar som ska importeras
Varje källa som stöds av Importören har en egen uppsättning kontroller för val av material för import. När du klickar på källans typ konfigurerar Importörens huvudområde sig självt med de kontroller du behöver.
* Importera från fil
Det finns två metoder för att importera mediefiler från filbaserade enheter som hårddiskar, optiska enheter, minneskort och USB- minnen:
Välj fliken Min dator för att välja särskilda tillgångsfiler eller filgrupper för import.
Välj fliken Sök efter tillgångar från för att markera en eller flera mappar och importera alla tillgångar som hittas i de mapparna.