pinnacle-studio > Effekter > Selektiv färg
Selektiv färg
Selektiv färg är en effekt som gör att du kan tona ned färgen helt eller delvis i en video eller ett foto, samtidigt som en eller flera primärfärger bevaras. Du kan till exempel bevara en klargul färg på en bil och göra allt annat i scenen svartvitt.
Med Selektiv färg kan du bevara en eller flera primärfärger.
* Använda effekten Selektiv färg
1 Markera ett klipp i tidslinjen.
2 Öppna panelen Redigeraren, klicka på Effekt > Färg och klicka på miniatyrbilden Selektiv färg.
Opmerking: En pil visas när du placerar pekaren över stapeln med miniatyrbilder för effekter. På så sätt kan du bläddra bland de tillgängliga effekterna.
3 Klicka på verktyget Pipett . Gör något av följande i panelen Spelaren:
Klicka på en färg som du vill bevara. Alla andra färger kommer att blekas (baserat på inställningen för skjutreglaget Blekning).
Dra över ett område för att ange ett rektangulärt samplingsområde. Alla andra färger kommer att blekas.
Om du vill lägga till fler färger håller du CTRL-tangenten nedtryckt samtidigt som du klickar eller drar verktyget Pipett.
Du rensar alla färgval genom att välja Standard i listan Välj förinställning.
Opmerking: Markera kryssrutan Omvänd om det område du vill bleka har mindre färgvariation (till exempel en gräsmatta, himlen eller vatten) än det område du vill bevara.
Här markerades kryssrutan Omvänd, så att det var enkelt att klicka på gräsmattan och lämna motivet i färg.
4 För att justera resultatet gör du något av följande:
Du justerar den valda färgen genom att klicka på knappen Redigera bredvid verktyget Pipett. Dra en pil upptill i Färgväljaren för att flytta till en ny färg. Dra i pilarna nedtill för att justera omfånget för en vald färg. Använd knapparna Lägg till färg och Ta bort färg för att ändra färger med Färgväljaren.
Dra skjutreglaget Blekning från 100 till ett lägre värde om du vill att områden som inte markerats inte ska bli helt svartvita.
Dra skjutreglaget Kantmjukhet till ett högre värde om du vill ha mjukare kanter på övergången mellan områden med färg och blekta områden.
5 Förhandsgranska hela klippet för att kontrollera att inställningarna ger önskat resultat. Justera inställningarna vid behov.