Formmasker
Du kan rita en form i förhandsgranskningsfönstret för masker med olika verktyg:
Verktyget Urval: Interagera med den markerade formen i förhandsgranskningsområdet Mask (storlek, position, rotation).
Verktyget Rektangel: Rita rektangulära och kvadratiska former.
Verktyget Cirkel: Rita cirkelformade former.
Verktyget Penna: Rita en sluten form genom att ange noder som kopplas ihop med räta linjer.
Verktyget Frihandsmarkering: Rita en kontur på frihand för att skapa en mask.
Verktyget Pensel: Måla med penseldrag på fri hand. Du kan justera penselns Radie för att ändra penselstorleken. För att automatiskt identifiera kanter markerar du kryssrutan Smart kan. Justera värdet i Tolerans för att öka eller minska omfånget av bildpunkter med liknande färg som ingår i masken.
Verktyget Trollspö: Markera alla områden med en angiven färg genom att klicka på ett exempelområde i förhandsgranskningsfönstret. Istället för färg kan du välja att identifiera andra värden i listan Läge. Mer information finns i Lägen för Trollspö. Justera värdet i Tolerans för att utöka eller minska omfånget av bildpunkter med liknande färg som ingår i masken. Om du bara vill markera de bildpunkter som ligger intill de ursprungliga exempelområdena markerar du kryssrutan Sammanhängande. Håll Ctrl nedtryckt och klicka om du vill lägga till ännu ett exempelområde. Håll Skift nedtryckt och klicka om du vill ta bort ett exempelområde från maskmarkeringen.
Verktyget Raderare: Radera de penseldrag du lagt till med verktyget Pensel.
Verktyget Text: Skapa en textbaserad mask.
Importera: Importera en mediafil som du kan använda som mask.
Verktyget Objekt: Skapa en mask baserat på populära former (pilar, pratbubblor...).
Verktyget Ansikte: Identifierar automatiskt ansiktet när du klickar på ett ansikte i ett foto eller en videobild.
Lägen för Trollspö
Följande lägen är tillgängliga för verktyget Trollspö:
Inget – markerar alla bildpunkter
RGB-värde – markerar bildpunkter som matchar värdena för rött, grönt och blått i den bildpunkt du klickar på
Färg – markerar bildpunkter som matchar nyansen för den bildpunkt du klickar på
Ljusstyrka – markerar bildpunkter som matchar det perceptionsmässiga ljusvärdet för den bildpunkt du klickar på
Perceptuell – markerar bildpunkter som matchar den perceptionsmässiga nyansen och ljusvärdet för den bildpunkt du klickar på
Traditionell – markerar bildpunkter som matchar värdena för rött, grönt och blått, med förskjutning för ljusstyrkevariationer. Detta matchningsläge är alltså mer känsligt än matchningsläget RGB-värde.
Alla ogenomskinliga – markerar alla bildpunkter som inte är helt osynliga (som har ett ogenomskinlighetsvärde på 1 eller större). Om du väljer det här alternativet avaktiveras kontrollen Tolerans.
Ogenomskinlighet – markerar bildpunkter som matchar ogenomskinlighetsvärdet för den bildpunkt du klickar på.
Maskgrupper och interaktion med former
Du kan använda ett eller flera formverktyg för att skapa en mask. Varje gång du använder ett formverktyg lägger det till en ny form i den aktuella gruppen. Verktygen Pensel och Raderare är undantag till denna regel (alla penseldrag läggs till i samma form tills du växlar till ett annat formverktyg).
Formerna inom gruppen kan interagera på tre olika sätt, enligt inställningen för Kombinera:
Kombinera: Överlappande former adderas (ökar maskens yta).
Subtrahera: Överlappande former subtraheras (minskar maskens yta).
Skär: Endast områden där former överlappar maskeras.
Du kan lägga till en ny grupp som hjälp för att ordna elementen i din mask.
Redigera maskformsegenskaper
Du kan redigera de former du använder för att skapa din mask genom att justera Position (X, Y), Storlek (X, Y) eller Rotera (värde i grader). Nyckelrutor kan användas för att justera formernas egenskaper genom hela videon för att skapa dynamiska masker.
Mask och underlag
Med Form-masker i Pinnacle Studio kan du använda specifika funktioner eller filter på din Mask (det markerade området med rubinrött överlägg) och ditt Underlag (det ”omarkerade” området).