pinnacle-studio > Appendix B: Videografi > Ljudspårsproduktion
Ljudspårsproduktion
Att producera ljudspår är en konst, men en som alla kan lära sig. Det är givetvis inte helt enkelt att skapa ett bra berättande, men korta, informativa kommentarer är ofta till stor hjälp för tittaren. Det berättande som finns bör låta naturligt, uttrycksfullt och spontant, inte träigt eller stelt.
* Håll kommentarer kortfattade
En generell regel som gäller för alla kommentarer är att enkelhet oftast är bäst. Bilderna bör tala för sig själva och saker som är uppenbara för tittaren i bild kräver inga kommentarer.
* Bevara originalljud
Talade kommentarer bör blandas både med originalljuden och med musiken på ett sådant sätt att originalljuden fortfarande kan höras. Naturligt ljud är en del av ditt videomaterial och bör helst inte klippas bort, eftersom video utan naturligt ljud lätt kan verka sterilt och mindre äkta. Vanligtvis spelar inspelningsutrustningen tyvärr även in ljud från flygplan och bilar som senare inte visas i bild. Dessa ljud, och starka vindljud, som mest är distraherande, bör döljas eller bytas ut mot passande berättande eller musik.
* Välj lämplig musik
Passande musik ger din film en professionell touch och kan göra mycket för att förstärka filmens budskap. Den valda musiken bör emellertid alltid passa filmens budskap. Detta kan ibland vara en tidskrävande process och en utmaning, men det uppskattas mycket av tittaren.