pinnacle-studio > Appendix B: Videografi
Appendix B: Videografi
Att filma bra video och sedan skapa intressant, spännande eller informativ film, är något som alla med lite grundläggande kunskaper kan lära sig.
Med början i ett manus eller ett bildmanus är det första steget att filma din egen demovideo. Redan i det skedet bör du titta framåt, mot redigeringsfasen, genom att säkerställa att du då kommer att ha mycket och bra material att arbeta med.
Att redigera film innebär att klippa och klistra ihop sina filmsekvenser och på så sätt skapa någon form av harmonisk helhet. Det innebär att du måste bestämma dig för särskilda tekniker, övergångar och effekter som bäst uttrycker din avsikt.
En viktig del av redigeringen är att skapa ett soundtrack. Rätt ljud – dialog, musik, kommentar eller effekt – fungerar tillsammans med det visuella för att skapa en bättre helhet än summan av delarna.
Pinnacle Studio har de verktyg du behöver för att skapa videofilmer med professionell kvalitet hemma. Resten är upp till dig – videografen.
Det här avsnittet innehåller följande ämnen: