pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Inställningar för Startsida
Inställningar för Startsida
Du kan välja vilken flik som ska visas när programmet startas. Som standard öppnas Välkommen-fliken.