pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Inställningar för lagringsplatser
Inställningar för lagringsplatser
På denna sida kan du ställa in var du vill spara media och projekt du skapar med Pinnacle Studio. Du kan separat specificera platserna för följande filtyper:
Studio-filmprojekt
Studio-skivprojekt
Titlar
Menyer
Mall
Projektåterställning
Den här mappen används både för projektpaket som har packats upp för ytterligare bearbetning och för projekt som importerats från Studio för iPad.
Renderingsfiler
Den här mappen är för de tillfälliga filer som skapas när objekt som renderas kräver intensiv beräkning, som videoeffekter.
Ändringarna gäller endast de filer som skapas efter att lagringsplatsen ändrats. Befintliga filer stannar på sin nuvarande plats.
Radera renderingsfiler: Du kan radera renderingsfiler för att spara utrymme utan att behöva oroa dig för att förlora data permanent. Emellertid kommer filerna att återskapas igen nästa gång ditt projekt behöver renderas.