pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Synkronisera video- och ljudklipp i flerkameraprojekt
Synkronisera video- och ljudklipp i flerkameraprojekt
Du kan synkronisera dina video- och ljudklipp så att alla är justerade mot samma tidpunkt. Det lättaste sättet att göra detta är att låta Flerkameraredigeraren analysera ljudet för vart och ett av klippen och synkronisera dem automatiskt. Om dina inspelningar är planerade kan du använda en speciell ljudsignal, t.ex. att klappa händerna (på ungefär samma sätt som klappan vid professionell filminspelning). Vissa händelser har naturliga ljudsignaler som hjälper synkroniseringen, t.ex. musikaliska framträdanden och sportevenemang med en startsignal.
Du kan också synkronisera klippen genom att använda markörer, inspelningstid eller manuell justering – att dra klippen i tidslinjen till lämplig tidskod. Du kan t.ex. använda ett gemensamt visuellt element, t.ex. en kamerablixt, för att synkronisera video manuellt. Dessa metoder är till hjälp om ditt videomaterial inte innehåller ljud eller om ljudvågformerna inom klippen är svåra att synkronisera, eller om du helt enkelt föredrar att synkronisera klippen manuellt.
I vissa fall kan du behöva använda en kombination av synkroniseringsmetoderna, beroende på källmaterialet.
* Synkronisera video- och ljudklipp i Flerkameraredigeraren
1 När du har importerat dina klipp till Flerkameraredigeraren väljer du något av följande i listan Källsynkroniseringstyp i verktygsfältet:
Ljud – klicka på knappen Synkronisera bredvid listan för att synkronisera klippen på tidslinjen. Obs! Dina videoklipp måste innehålla ljud för att du ska kunna använda det här alternativet.
Markör – välj ett klipp i tidslinjen, spela upp det eller använd scrubbning till den position du vill ha genom att använda en visuell signal och klicka sedan på knappen Ställ in/ta bort markör i verktygsfältet för att lägga till en markör. När en markör har lagts till i varje klipp klickar du på knappen Synkronisera i verktygsfältet för att synkronisera klippen enligt markörerna.
Filmades datum/tid – klicka på knappen Synkronisera för att synkronisera klippen efter det datum och klockslag de spelades in, enligt de metadata som kameran registrerar. Obs! Kamerornas klockor måste vara synkroniserade för att resultaten ska bli korrekta.
Manuellt – dra varje klipp till rätt position i tidslinjen med hjälp av en visuell signal.
 
Obs! Om det finns klipp du inte vill ha med i synkroniseringen klickar du på knappen Ta inte med i synkronisering för motsvarande spår. Klicka på knappen igen (Aktivera för synkronisering) om du vill ha med spåret.
 
Tips: När du har synkroniserat klippen kan du använda knapparna Lås på de enskilda spåren för att se till att de förblir synkroniserade under redigeringen.