pinnacle-studio > Skivprojekt > Tidslinjemenymarkörer (äldre fliken Skapa)
Tidslinjemenymarkörer (äldre fliken Skapa)
Kapitelknappar i en skivmeny kan kopplas individuellt till en punkt på tidslinjen i din film. I Diskredigeraren är dessa punkter markerade på tidslinjen genom kapitelmarkörer på kapitelspåret, som är ett specialiserat tidslinjespår som dyker upp ovanför andra spår när en första meny läggs till i din film. (Spåret raderas igen om alla menyer tas bort.) En kapitelmarkörs text består av bokstaven C följt av kapitlets sekvensnummer i sin meny.
En returmarkör, som markerar ett avslut och retur tillbaka till skivmenyn, visas även i kapitelspåret. En returmarkörs text består av bokstaven M följt av målmenyns sekvensnummer.
Du får högst ha 99 kapitelknappar och returmarkörer sammanlagt, oavsett hur lång produktionen är.
Kapitel- och returmarkörernas färger matchar färgmässigt den ikon markören tilldelats i menylistan. Markörer kan flyttas längs tidslinjen genom att man drar i dem. Mer information finns i Tidslinjeredigering av kapitel- och returmarkörer.
Att släppa en meny ovanpå en tom Menylista gör att en kapitelmarkör infogas vid starten av din films första klipp (förutsatt att den har ett) som mål för menyns knapp Spela film. Returmarkörer, som markerar automatiska stoppunkter från tidslinjen tillbaka till skivmenyn, placeras i slutet av filmen.