pinnacle-studio > Appendix C: Tangentbordsgenvägar
Appendix C: Tangentbordsgenvägar
Tabellen nedan visar de olika tangentbordsgenvägar som finns i Pinnacle Studio. Du kan konfigurera om tangentkombinationerna för alla tangentbordsgenvägar i Pinnacle Studios kontrollpanel . Där kan även standardinställningarna återställas, antingen för en tangentbordsgenväg i taget eller för alla på en gång. Mer information finns i Kortkommandon.
Termerna Vänster, Höger, Upp och Ner i tabellerna avser piltangenterna.
 
Allmänna tangentbordsgenvägar
 
Ctrl+4
Stäng det fönster som har fokus
Ctrl+5
Öppna Titelredigeraren (från Filmredigeraren)
Ctrl+6
Öppna Exporteraren
Ctrl+I
Öppna Importeraren
Ctrl+S
Spara projektet, titeln eller menyn
Alt+F4
Stäng programmet
Skift+F10
Öppna snabbmenyn
Ctrl+Z
Ångra
Ctrl+Y
Gör om
Ctrl+A
Markera allt
Skift+Ctrl+A
Avmarkera allt
Ctrl+C
Kopiera till Urklipp
Ctrl+V
Klistra in från Urklipp
Ctrl+X
Klipp ut till Urklipp
End
Gå till slutet
Home
Gå till början
Alt+Retur
Spela upp i helskärm
Esc
Gå ur helskärmsläge eller stäng
Del
Radera utan att kopiera till Urklipp
Dubbelklicka
Öppna lämpligt redigeringsprogram (Media, Titel, Projekt, Montage osv.)
F1
Öppna sammanhangskänslig hjälp
 
Genvägar för biblioteket
 
Ctrl+N
Ny samling
Siffror 1-5
Betygsätt markerade klipp
Siffra 0
Ta bort betyg från markerade klipp
Page Up
Bläddra uppåt en sida
Page Down
Bläddra nedåt en sida
Piltangenter
Navigera bland miniatyrbilder: uppåt, nedåt, åt vänster, åt höger
Del
Radera markerat klipp och / eller media
F7
Visa / dölj taggningsgränssnitt
 
Genvägar för uppspelning och överföring
 
Mellanslag
Spela upp och pausa
Skift+mellanslag
Loopa uppspelning
Alt+Retur
Spela upp i helskärm
Esc
Gå ur helskärmsläget
J
Snabbuppspelning baklänges (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)
K (eller Skift+K)
Pausa uppspelning
L
Snabbuppspelning framåt (tryck flera gånger för snabbare uppspelning)
Skift+L
Långsam uppspelning framåt (tryck flera gånger för långsammare uppspelning)
Skift+J
Långsam uppspelning bakåt (tryck flera gånger för långsammare uppspelning)
Höger (eller X)
Gå framåt 1 bildruta
Vänster (eller Z)
Gå bakåt 1 bildruta
Skift+höger (eller Skift+X)
Gå framåt 10 bildrutor
Skift+vänster (eller Skift+Z)
Gå bakåt 10 bildrutor
D (eller Page up eller Ctrl+vänster)
Hoppa tillbaka till klipp
F (eller Page down eller Ctrl+höger)
Hoppa framåt till klipp
Ctrl+I
Hoppa till in-markör
Ctrl+O
Hoppa till ut-markör
. (punkt)
Hoppa till nästa markör
, (komma)
Hoppa till föregående markör
 
Genvägar för Importören
 
Retur
Stop motion: Fånga bildruta (när bildrutefångst är öppen)
Höger
Expandera mapp i träd
Vänster
Minimera mapp i träd
Piltangenter
Gå uppåt, nedåt, åt vänster, åt höger
Ctrl+A
Markera alla
Ctrl+Skift+A
Avmarkera alla
F4
Starta import
 
Genvägar för fliken Redigera
 
A (eller I)
In-markör
S (eller O)
Ut-markör
Skift+I
Radera in-markör
Skift+O
Radera ut-markör
Skift+U
Radera in- och utmarkörer
Scroll Lock
Scrubbning på/av
E (eller Home)
Gå till start
R (eller End)
Gå till slutet
P
Växla magnetläge
; (semikolon)
Dela upp klipp vid indikatorns position
M
Lägg till/radera markör
. (punkt)
Hoppa till nästa markör
, (komma)
Hoppa till föregående markör
Ctrl+. (punkt)
Öppna listan Markör
Del
Radera markerade klipp från tidslinjen
Dubbelklicka på ett klipp på tidslinjen
Öppna mediaredigeraren för klipp
B
Skicka förhandsvisningsklipp till tidslinjens huvudspår (vid indikatorns position)
H
Växla Förhandsgranskning mellan tidslinje och källa
Ctrl+5
Öppna Titelredigeraren
F5
Visa/Dölj ljudmixern
F7
Skapa låt
Numeriskt tangentbord +
Zooma in i tidslinjen
Numeriskt tangentbord -
Zooma ut från tidslinjen
[ (vänsterklammer)
Zooma ut på tidslinjen
] (högerklammer)
Zooma in på tidslinjen
Ctrl+[
Anpassa tidslinjen till fönstret
Ctrl+]
Visa varje bildruta (zooma in)
Alt
Ger alternativ funktion vid redigering på tidslinjen (infoga/skriv över)
T
Trimläge på/av
Höger
Trimma 1 bildruta åt höger (med trimningen öppen)
Vänster
Trimma 1 bildruta åt vänster (med trimningen öppen)
Skift+Höger
Trimma 10 bildrutor åt höger (med trimningen öppen)
Skift+Vänster
Trimma 10 bildrutor åt vänster (med trimningen öppen)
Ctrl+Klicka på trimning
Lägg till en andra trimningspunkt på samma spår
Skift+Klicka på trimning
Öppna liknande trimningspunkt på samtliga spår
Tabb
Låt fokus gå igenom öppna trimningspunkter
 
Genvägar för Redigeraren
 
Siffror 1-8
Välj en effektkategori
Dubbelklicka på skjutreglage
Återställ skjutreglaget till ursprungsläget
Alt+Retur
Spela upp i helskärm
Esc
Gå ur helskärmsläget
 
Genvägar för Titelredigeraren
 
Skift+Vänster
Utöka teckenmarkeringen åt vänster
Skift+Höger
Utöka teckenmarkeringen åt höger
Skift+Ctrl+Vänster
Samma som Skift+Vänster (utöka ett ord i taget)
Skift+Ctrl+Höger
Samma som Skift+Höger (utöka ett ord i taget)
Ctrl+B
Växla fetstil på/av
Ctrl+I
Växla kursiv på/av
Ctrl+U
Växla understrykning på/av
Ctrl+A
Markera allt
Ctrl+D
Avmarkera allt
Mellanslag
Med tidslinjeområde markerat: Starta och stoppa uppspelning