pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Använda Smartproxy för snabbare redigering
Använda Smartproxy för snabbare redigering
Huvudsyftet med Smartproxy är att ge en smidigare upplevelse vid redigering och förhandsgranskning av stora, högupplösta videofiler.
Smartproxy skapar arbetskopior i lägre upplösning av store källfiler. Dessa mindre filer kallas ”proxyfiler”. Proxyfiler gör att det går snabbare att redigera högupplösta projekt (t.ex. projekt med HDV- och AVCHD-källfiler).
Proxyfiler är knutna till källan, inte till projektet. Därför kan proxyfiler delas av flera projekt.
När du renderar ett videoprojekt används originalfilerna med högkvalitetsvideo.
Du kan använda Smartproxyhanteraren för att aktivera och inaktivera Smartproxy, ändra det standardtröskelvärde för upplösning som aktiverar Smartproxy samt öppna Filhanteraren för smartproxy och Köhanteraren för smartproxy för att hantera befintliga och framtida proxyfiler.
* Aktivera och inaktivera smartproxy
Klicka på knappen Inställningar > Smartproxyhanterare > Aktivera smartproxy.
Opmerking: Funktionen Smartproxy är aktiverad som standard om datorns maskinvara kan hantera funktionen.
* Ange tröskelvärde för upplösning och plats för Smartproxy-filer
1 Välj Inställningar > Smartproxyhanteraren > Inställningar.
2 I dialogrutan Smart Proxy anger du ett tröskelvärde för upplösningen för att proxyfiler ska skapas. Välj också en proxymapp.
* Hantera proxyfiler
1 Välj Inställningar > Smartproxyhanteraren och välj något av följande:
Filhanterare för smartproxy – listar käll- och proxyfiler. Du kan använda denna för att ta bort proxyfiler som du inte längre behöver.
Köhanterare för smartproxy – listar de källfiler som det kommer att skapas proxyfiler för (enligt aktuella inställningar).