pinnacle-studio > Importeraren > Använda Importeraren
Använda Importeraren
Det allra första steget för att importera är att öppna Importören i Studio genom att klicka på knappen Importera uppe till höger på skärmen.
Importeraren består av ett stort huvudområde som har källflikar längs Importerarens överkant och ett antal mindre områden. Ditt val av inspelningskälla avgör i sin tur hur resten av Importörens fönster kommer att se ut. Vilka kontroller för förhandsgranskning, bläddring och val av material som visas i huvudområdet beror på vilken typ av import som valts.
Importeraren
Att importera kan delas upp i fyra steg:
1 Välj importkälla från flikarna längs sidans överkant.
2 Bekräfta eller justera importinställningarna.
3 Välj det material du vill importera från den källa du har valt.
4 Starta importen.
Studio påbörjar sedan (ifall det skulle behövas) överföringen av det ljud-, video- och bildmaterial du har valt från källan till din hårddisk, till den plats som du har ställt in i området Importera till. Materialet läggs då automatiskt till i Biblioteket. Mer information finns i Biblioteket.
Denna överföringsprocess kallas för ”inspelning”, ”import” eller ”nedladdning”, beroende på vilka media som berörs och överföringsmetoden. Eftersom de flesta audiovisuella inspelningar nu lagras i digital form från början kan överföringar vanligtvis ske utan att kvaliteten försämras. Det är enbart när man ska föra över material från en analog källa (som till exempel VHS eller Hi8) som man egentligen spelar in och ofta konverterar materialet till digital lagring. Vi använder termerna import och importerar som ett samlingsnamn för alla metoder att föra in bild och ljud in i Biblioteket för användning i dina produktioner.
* Importera stereoskopiskt 3D-innehåll
Pinnacle Studio känner igen innehåll som stereoskopiskt 3D och markerar det som sådant för filer med följande egenskaper:
MTS: MVC, SBS50, SBS100 (om det finns H264-strömmarkörer)
WMV: Multistream, SBS50, SBS100, TAB50, TAB100 (om det finns metadatataggar)
MP4, MOV med H264: SBS50, SBS100 (om det finns H264- strömmarkörer)
MPO: Multistream
JPS, PNS: SBS50, SBS100
Om Studio inte har identifierat dina 3D-media korrekt väljer du rätt inställning i listrutan Stereoskopisk 3D i gruppen Justeringar i korrigeringsverktygen. Mer information finns i Justeringar.