pinnacle-studio > Effekter > Video- och fotoeffekter
Video- och fotoeffekter
De effekter som finns för användning i videofiler fungerar även för foton, och tvärtom. Här beskrivs många effekter som levereras med Pinnacle Studio. Se tillverkarens dokumentation om du vill ha information om instickseffekter från tredje part.
Oskärpa: Att lägga till Oskärpa på din video ger ett liknande resultat som att filma ur fokus. Med effekten Oskärpa kan du lägga till separata intensiteter för horisontell och vertikal oskärpa över hela bildrutan eller över något rektangulärt område i den. Du kan lätt lägga oskärpa på ett begränsat område, t.ex. en persons ansikte – en effekt man ofta ser i nyhetsinslag på TV.
Relief: Denna specialiserade effekt simulerar utseendet hos en präglad skulptur eller en skulptur i basrelief. Effektens styrka kontrolleras med hjälp av skjutreglaget Mängd.
Gammal film: Gamla filmer har ett antal särdrag som vanligtvis inte anses önskvärda: korniga bilder orsakade av tidiga fotografiska framkallningsprocesser, prickar och strimmor från damm och ludd som fastnat på filmen samt oregelbundna lodräta linjer där filmen har repats under visning. Med denna effekt kan du simulera dessa 'defekter' för att ge ditt material ett antikt utseende.
Gör mjukare: Effekten Gör mjukareger din film en mild oskärpa. Detta kan vara användbart till allt från att ge ett romantiskt skimmer till att minimera rynkor. Ett skjutreglage styr effektens intensitet.
Facettslipad kristall: Denna effekt simulerar att man ser filmen genom en glasruta bestående av oregelbundna månghörningar arrangerade i en mosaik. Med hjälp av skjutreglage kan du styra den genomsnittliga storleken på de polygoniska 'kakelplattorna' i bilden. Genom att flytta på kakelplattorna ökas respektive minskas mellanrummet mellan de angränsande plattorna från noll (inga mellanrum) till maximalt värde.
2D-redigerare: Använd denna effekt till att förstora bilden och definiera vilken del som ska visas, eller till att förminska bilden och eventuellt tillfoga en kantlinje med skugga.
Jordbävning: Effekten Jordbävning i Pinnacle Studio skakar videobilden för att simulera en seismisk händelse, vars styrka du styr med skjutreglagen för hastighet och intensitet.
Linsöverstrålning: Denna effekt simulerar den ljusglimt som man kan se när direkt, kraftigt ljus skapar ringar eller överexponerade områden i en videobild. Du kan ställa in riktning, storlek och typ för huvudljuset.
Förstora: Denna effekt låter dig föra ett virtuellt förstoringsglas över en utvald del av videobilden. Du kan flytta förstoringsglaset i tre dimensioner, dvs. vågrätt och lodrätt inom videobilden samt närmare eller längre bort.
Rörelseoskärpa: Den här effekten simulerar den oskärpa som kommer när en kamera flyttas snabbt under inspelningen. Både vinkeln och mängden oskärpa kan ställas in.
Vattendroppe: Denna effekt simulerar en vattendroppe som träffar en vattenyta och skapar en serie ringar, som rör sig utåt.
Vattenvåg: Denna effekt skapar en illusion av en rad havsvågor som passerar över videobilden under klippet. Med parametrarna kan du justera vågornas antal, avstånd, riktning och djup.
Svartvitt: Denna effekt drar bort en del eller all färginformation från det ursprungliga videomaterialet. Resultaten går från lätt nedtonad färg (förinställningen 'Tonad') till fullständigt svartvitt läge ('Svartvitt'). Skjutreglaget Mängd kontrollerar styr styrkan på effekten.
Färgkorrigering: De fyra skjutreglagen i parameterpanelen för denna effekt styr färgläggningen av det aktuella klippet avseende:
Ljusstyrka: Intensiteten för ljuset.
Kontrast: Spännvidden för ljusa och mörka värden.
Färgton: Ljusets placering i spektrum.
Färgmättnad: Mängden ren färg, från grå till helt mättad.
Färgkarta: Denna effekt färglägger en bild genom att använda ett par färgskalor, eller färgkartor. Stilisera ditt material med djärva färgbearbetningar, använd stilfärger med duotoner och tritoner eller skapa attraktiva redigeringsövergångar. Effekten kan användas för allt från finjustering av monokroma bilder till psykedeliska färgomvandlingar.
Invertera: Trots namnet innebär inverteringseffekten inte att bilden vänds uppochned. Det är bildens färgvärden som inverteras: varje bildpunkt ritas om i sin kompletterande ljusintensitet och/eller komplementfärg, vilket ger en lätt igenkännbar men omfärgad bild.
Denna effekt använder färgmodellen YCrCb, som har en kanal för luminans (information om ljusstyrka) och två kanaler för krominans (färginformation). YCrCb-modellen används ofta i digital video.
Ljussättning: Med verktyget Ljussättning är det möjligt att korrigera och förbättra befintlig video som spelats in med dålig eller bristfällig ljussättning. Det är speciellt lämpligt för att rätta till videosekvenser inspelade utomhus som har en upplyst bakgrund, men där förgrunden ligger i skugga.
Färgreduktion: Med denna Pinnacle Studio-effekt kan du styra det antal färger som används för att bygga upp varje enskild bild i klippet, från den kompletta ursprungliga paletten ända ner till två färger (svart och vitt), genom att dra skjutreglaget Mängd från vänster till höger. Områden med liknande färg samlas till större sammanhängande fält allteftersom paletten krymper.
RGB-färgbalans: RGB färgbalans har två roller i Pinnacle Studio. Du kan dels korrigera video med oönskad färgsättning. Du kan också använda effekten till att applicera en färgförskjutning för att uppnå en viss effekt. En nattscen kan till exempel ofta förhöjas genom att du lägger till blått och reducerar den generella ljusstyrkan något. Du kan till och med få en tagning inspelad i dagsljus att se ut som en nattscen.
Sepia: Denna Pinnacle Studio-effekt skapar illusionen av ett antikt fotografi genom att bygga upp bilden i sepiatoner istället för fullfärg. Effektens styrka kontrolleras med hjälp av skjutreglaget Mängd.
Vitbalans: De flesta videokameror har en vitbalansfunktion för att automatiskt justera färginställningen för dåligt upplysta miljöer. Om denna funktion är avstängd, eller inte utnyttjas fullt ut, kommer videobildens färgsättning att påverkas negativt.
Effekten Vitbalans korrigerar problemet genom att du kan ange vilken färg som ska räknas som vit i denna bild. Den justering som behövs för att referensfärgen ska bli vit tillämpas sedan på alla bildpunkter i bilden. Om den färg du väljer som vit är väl vald, kan detta göra färgsättningen mer neutral.
* Effekter och stereoskopisk 3D
En del video- och fotoeffekter har funktioner som är designade för 3D-media. Vissa effekter erbjuder exempelvis ett stereoskopiskt läge som aktiveras med en kryssruta i effektparametrarna. Samtidigt tillåter effekterna i själva gruppen Stereoskopisk ändringar av 3D-egenskaperna i materialet. I gruppen ingår:
S3D-djupkontroll: Du kan justera parallaxen för stereoskopisk tagning med den här effekten. Som standard presenteras effekten i standardläge, i vilket ett enda Djup-skjutreglage låter dig styra hur stor avvikelse det får vara mellan vänster och höger bildrutor, om antingen källmaterial ska korrigeras eller matchas eller om du vill använda detta som en specialeffekt.
Det avancerade läget ger separata Skift- och Zoom-kontrollgrupper, där var och en innehåller ett horisontellt och ett vertikalt skjutreglage. Med Skift-reglaget kan du styra avvikelsen mellan vänster och höger bildrutor, medan Zoom-reglagen styr förstoringen. Båda egenskaperna kan styras oberoende av varandra, horisontellt och vertikalt, men som standard är Zoom-bildförhållandet låst. Klicka på låsikonen för att ändra den horisontella och den vertikala zoomningen oberoende av varandra.
S3D-ögonväljare: Effekten Ögonväljare har två varianter, ett för vänster öga och ett för höger. Det används för att sammanföra höger och vänster ögas videoströmmar på en 3D-tidslinje.
Ett par klipp vid samma tidslinjeindex, ett för vänster öga och det andra för höger öga, kan kombineras för att skapa ett stereoskopiskt resultat genom att använda effekten Ögonväljare för det övre klippet.
Effekten kan även användas för att extrahera antingen den vänstra eller den högra strömmen från ett 3D-klipp genom att ställa in Källa till Vänster öga eller Höger öga och styra det till något av ögonen med hjälp av listan Mappning.