3D-objekt
Du kan lägga till 3D-objekt (tredimensionella objekt) i dina projekt på samma sätt som du lägger till 3D-text.
* Lägga till 3D-objekt
1 I Pinnacle Studio klickar du på knappen Skapa 3D-titel i tidslinjens verktygsfält.
Fönstret 3D-titelredigeraren öppnas.
2 Gör något av följande:
I panelen Förinställningar till vänster öppnar du avsnittet Objekt och väljer ett objekt från någon av följande kategorier:
Extruderade objekt
Svarv
I tidslinjen klickar du på någon av följande knappar i verktygsfältet :
Lägg till grafik
Lägg till svarv
Lägg till geometri
3 I panelen Inställningar ändrar du på önskade inställningar.
Om du vill utföra avancerade ändringar på ett objekts form klickar du på knappen Redigera objekt. I det fönster som öppnas använder du de tillgängliga verktygen för att ändra objektets form.
4 Du ändrar objektets egenskaper och rörelse på samma sätt som för 3D-text. Mer information finns i Skapa och redigera 3D-titlar.