pinnacle-studio > Effekter > Om effekter
Om effekter
I likhet med andra resurser för ditt projekt lagras effekterna i Biblioteket. Precis som med andra typer av biblioteksresurser kan ta hjälp av alla de vanliga funktionerna – samlingar, bedömningar, etiketter och så vidare – för att sortera de många effekter som finns tillgängliga.
Ändringar som du gör i panelen Redigeraren sparas automatiskt. Mer information finns i Inställningarna.
Klipp som har försetts med en effekt känns igen på att klippets överkant i tidslinjen markerats med en kontrastfärg. Både denna effektindikator och själva klippet har användbara snabbmenykommandon för effekthantering.
Klippeffektindikatorn är en färgad rand längs överkanten på varje klipp som en effekt har applicerats på.
* Välja och lägga på en effekt
1 På fliken Redigera klickar du på navigeringsfältet för panelen Bibliotek och sedan väljer du Effekter .
2 Navigera till den önskade kategorin och klicka sedan på en effektminiatyr i biblioteket.
Du kan förhandsgranska effekten i panelen Spelare.
3 Dra den önskade effekten över till medieklippet på tidslinjen.
Ett rosa streck visas ovanför klippet för att indikera att en effekt har lagts på.
4 För att ändra inställningarna för en effekt ska du klicka på panelen Redigerare, välja Effekt och sedan justera effektens inställningar, och eventuellt lägga till nyckelrutor om du önskar att variera inställningarna. Du kan när som helst återgå till de ursprungliga inställningarna genom att välja Standard i kombinationsrutan Välj förinställning för effekten.
Om inte effektkontrollerna visas (minimerade), ska du klicka på fältet med namnet med effekten i panelen Redigeraren för att kontrollområdet ska visas.
Om du har valt ett klipp i tidslinjen genom att klicka på panelen Redigeraren > Effekt, kan du lägga en effekt på klippet genom att klicka på en av de numrerade kategorierna och välja en effekt från det miniatyrfält som visas.
* Ta bort effekter
I tidslinjen kan du högerklicka på ett klipp som har effekter och då välja något av följande:
För att ta bort en effekt väljer Effekt > Ta bort, och sedan den effekt du vill ta bort.
För att ta bort alla effekter väljer du Effekt > Ta bort alla