pinnacle-studio > Effekter > Inställningarna
Inställningarna
Inställningarna för en effekt är tillgängliga i listan över de effekter som har tilldelats det aktuella klippet. Markera en effekt genom att klicka på dess namn i listan. Du kan då se och redigera effektens inställningar i parameterområdet strax nedanför listan. De flesta effekter har också en lista med förinställda parameterkombinationer.
När ett klipp har försetts med flera effekter appliceras dessa i den ordningsföljd de lades till, medan de visas i listan i motsatt ordning (nya effekter läggs till överst i listan, inte nederst). Dra effektrubriken uppåt eller nedåt i listan för att ändra ordningsföljden.
Till höger i effektrubrikens finns fyra knappar för åtgärder gällande den aktuella effekten. Dessa är, från vänster till höger:
Rombform: Slår av och på nyckelbilder för effektens parametrar. Mer information finns i Arbeta med nyckelrutor till effektinställningar.
Expandera alla inställningar: Alla grupper med inställningar för effekten kan expanderas för redigering eller stängas med ett klick.
Papperskorg: Tar bort effekten från klippet.
Punkt: Växlar effekten mellan på och av. Du kan stänga av effekten i jämförande syfte, utan att behöva radera effekten och gå miste om dina inställningar.
Draghandtag: Använd antingen denna zon eller namnområdet för att dra effekten uppåt eller nedåt i effektlistan om klippet innehåller flera effekter samtidigt. Som nämnts ovan appliceras effekterna i ordningen nedifrån och upp. I vissa fall påverkas det sammanlagda resultatet dramatiskt om ordningsföljden ändras.
* Ändra parametrar
Parametrarna är sorterade i namngivna grupper med relaterade kontroller. Klicka på triangeln för att utöka eller komprimera i gruppens rubrikrad för att öppna gruppen och få åtkomst till dess parametrar, eller för att stänga den för att spara skärmutrymme.
Numeriska parametrar kontrolleras med hjälp av vågräta skjutreglage, med en list som du kan dra vågrätt för att ändra värdet. För mer exakt kontroll använder du vänster- eller högerpilen. Dubbelklicka på listen för att återställa en viss parameter till sitt standardvärde.
De flesta effekter är försedda med en lista över olika parameterkombinationer där du snabbt kan välja bland olika varianter. När du väl har valt en förinställning kan du anpassa den genom att redigera parametrarna efter dina önskemål.
Ändringar till inställningarna i panelen Redigeraren sparas automatiskt.
* Arbeta med nyckelrutor till effektinställningar
Den normala användningen av vissa typer av effekter är att omvandla källmaterialet på ett enhetligt sätt från början till slut. I denna kategori återfinns till exempel stämningseffekter som Gammal film, liksom effekter som enbart ändrar klippets färgsättning. Parametrarna för sådana effekter anges vanligtvis en gång för alla i början av klippet. Detta är en statisk användning av en effekt.
Andra effekter, t.ex. Vattendroppe, baseras på en känsla av rörelse. De kommer sannolikt endast att fungera effektivt om deras parametrar tillåts variera genom klippets förlopp. Det enklaste sättet är att utnyttja en förinställning med inbyggd animering, som de flesta varianterna för Vattendroppe. Med denna typ av nyckelbildsanimering har en eller flera parametrar ett annat värde i slutet av klippet än i början. När klippet spelas upp uppdateras parametrarna efter varje bildruta för att skapa en jämn rörelse från start- till slutvärdet.
Nyckelbilder är inte begränsade till att användas i klippets första och sista bildruta. De kan definieras med särskilda värden för effektparametrar vid valfri punkt i klippet för att skapa effektanimeringar med godtycklig komplexitet. Om du till exempel vill att ett klipp ska minska till halv storlek vid mitten av klippet, och återgå till full storlek i slutet, behöver du åtminstone en tredje nyckelbild.
Mer information om att använda nyckelrutor finns i Använda nyckelrutor.