Ljudeffekter
Du hittar ljudeffekter i Bibliotek under Effekter > Ljudeffekter. Ett sätt att lägga till en effekt till ett projekt är att dra det från Biblioteket till ett ljudklipp (inklusive videoklipp med synkroniserat ljud) i tidslinjen. Ett annat sätt är att välja ett tidslinjeklipp och sedan i panelen Redigerare välja Effekt > Tillägg > Ljudeffekter och klicka på en effekt i miniatyrfältet.
Ljudeffekter i Biblioteket.
Fönstret för ljudeffekter är exakt detsamma som det för videoeffekter. De gemensamma funktionerna beskrivs inte här. Mer information finns i Effekter. En del ljudeffekter, som Equalizer och De-Esser, fungerar även som korrigeringsverktyg. Dessa beskrivs i Ljudkorrigeringar. Vi ska däremot behandla de andra ljudeffekterna.
Kanalverktyget: Den grundläggande funktionen hos denna effekt är att styra stereoljudsignalen. Du kan koppla in den vänstra eller högra ingången, eller båda samtidigt, till den ena eller båda utgångskanalerna. Kanalverktyget innehåller dessutom förinställningar för särskilda ändamål, till exempel fasvändning och röstborttagning – karaoke-effekten.
Kör: Effekten Kör skapar ett fylligare ljud genom att lägga in upprepade ekon i ljudströmmen. Genom att justera egenskaper som hur ofta ekot uppstår, samt hur snabbt ekot dör ut efter varje upprepning, kan man uppnå olika resultat, till exempel flanger-liknande ljud och andra specialeffekter.
Equalizer: Liksom korrigeringsfiltret Utjämna kan du med Equalizer ställa in Gain (visas som ett hjul) för ett givet frekvensintervall (nedre gränsen visas med talet till vänster om hjulet). Mer information om ljudutjämning finns i Utjämna.
Grungelizer: Grungelizer lägger till brus och statiska störningar till dina inspelningar. Den kan få dina klipp att låta som om du lyssnar på en radio med dålig mottagning eller på en sliten och repad vinylskiva.
Nivåutjämning: Denna effekt hjälper till att kompensera för ett vanligt problem vid inspelning av ljud för videoproduktioner: obalansen i den inspelade volymen mellan olika element i originalljudet. Exempelvis kan en berättarröst under inspelningen av videon bli inspelad på en så hög nivå att den dränker andra ljud på platsen.
Utmaningen vid användning av effekten Nivåutjämning är att hitta en målvolym någonstans mellan det starka och det mjuka ljudet i originalklippet. Under den volymen höjer Nivåutjämning originalnivån med en fastställd kvot. Ovanför målvolymen fungerar Nivåutjämning som kompressor, som minskar ursprungsnivån. Med noggrann justering av parametrarna kan balansen mellan ljuden förbättras markant.
Reverb: Effekten Reverb simulerar effekten av ett ljud som spelas upp i ett rum av en bestämd storlek och med en bestämd ljudreflektion. Ju större rummet är desto större blir också tidsintervallet från att ursprungsljudet når lyssnarens öra tills de första ekona hörs. Den tid det tar för ekot att dö ut beror både på rummets storlek och hur mycket ljud väggarna reflekterar.
Förinställningarna för Reverb är namngivna efter de typer av rum som de ska simulera - från baksätet i en bil till en gigantisk grotta.
Stereoeko: Effekten Stereo-eko gör det möjligt att ställa in separata fördröjningar på ljudet i den vänstra och högra kanalen. Genom att justera feedback och balans kan du skapa en mängd intressanta ljud.
Stereospridning: Med denna effekt kan du öka eller minska den upplevda bredden på stereoåtergivningen i ett ljudklipp. Effekten används främst för att skapa en mixning som låter öppnare och rymligare.