Kanalmixer
Med kanalmixern kan du justera nivåer och dirigera om ljudsignaler från deras originalkanaler till nya. Exempelvis kan du använda mixern till att mixa ner separata stereokanaler till en höger- eller vänsterkanal i mono.
Om du behöver funktioner som mixern inte kan erbjuda så kan du lägga på effekten Kanalverktyg på klippet. Information om Kanalverktyget finns i Ljudeffekter.
Nivåjustering: Klicka på skjutreglaget under nivåmätarna för att ställa in klippets uppspelningsnivå. Den nivå du ställer in kommer att användas varje gång du spelar upp klippet eller använder det på en tidslinje. Det röda området på mätarna representerar överstyrning av ljudet och ska helst undvikas. För att bestämma den högsta nivå du kan använda klickar du på knappen Normalisera .
Stereo: Denna lista innehåller alla alternativ för omdirigering av ljudsignaler, som kanalutbyte (vänster blir höger, till exempel), eller att kombinera en tvåkanals stereosignal till en monokanal.
Kombinationsrutan Stereo med kanalroutingalternativ.
Knappen Normalisera : Knappen Normalisera undersöker ljudprov i det inlästa ljudet för att avgöra den mängd uniform ökning som kan läggas på utan överstyrning (hård digital klippning) på något ljudprov. Till skillnad från kompression och begränsning, vilket ändrar dynamiken i ljudmaterial, bevarar normalisering dynamiken genom att uniformt öka (eller minska) amplituden.
* Vågformsdiagram och frekvensspektrum
Vågformsdiagrammet för ljudet visar statiskt hur ljudets amplitud förändras över tid.
Vågformsdiagrammet visar förändringar i ljudnivåerna över tid. För stereoinspelningar är diagrammet delad horisontellt, som visas här, med vänster kanal överst.
En alternativ, dynamisk visning av samma ljudmaterial ges av ett frekvensspektrum, som visar ljudets föränderliga spektrala sammansättning när det spelas upp.
Frekvensspektret bryter ner ljudsignalerna i frekvensband, som visar ljudnivån i varje band. Lägre frekvenser ligger till vänster. Toppnivåerna visas som en liten ruta ovanför varje huvudlist, där en toppnivå har uppmätts under de senaste sekunderna.