pinnacle-studio > Redigera > Klippeffekter
Klippeffekter
Klippeffekter (kallas även filter eller videoeffekter) fungerar på ett klipp i taget. Det finns många effekter med många olika syften. Med nyckelbildrutor kan effektparametrarna varieras i klippet efter önskemål.
Sök efter den specifika effekten i avsnittet Effekter i Biblioteket och dra den till det klipp du vill förbättra, eller dubbelklicka på klippet och välj bland effekterna på fliken Effekter i klippets medieredigerare.
Flera effekter kan läggas till ett klipp genom att använda en eller båda av följande metoder. Som standard behandlas flera effekter för uppspelning i den ordning de läggs till.
På tidslinjen är den övre kanten av ett klipp magentafärgad om en effekt har applicerats . Denna klippeffektindikator har sin egen snabbmeny, som innehåller urklippskommandon för att klippa ut och kopiera effekter mellan klipp. Mer information finns i Använda Urklipp.
När du dubbelklickar på ett klipp öppnas dess medieredigerare där effekter kan läggas till, tas bort eller konfigureras. Mer information finns i Effekter.