pinnacle-studio > Redigera > Klippåtgärder
Klippåtgärder
I projektets tidslinje finns omfattande stöd för urval, justering, trimning, flyttning och kopiering av klipp.
* Markering
Förbered redigeringsåtgärderna genom att markera klipp. Ett markerat klipp får en orange ram i tidslinjen och i Storyboard och visas helt i orange i Navigatorn.
Du väljer ett klipp genom att klicka på det med musen. Alla tidigare markeringar kommer att avmarkeras. För att snabbt markera flera klipp klickar i en öppen del av tidslinjen och drar ut en markeringsram som skär de klipp som är av intresse. Tryck på Ctrl+A för att markera alla klipp med ett kommando.
Du avmarkerar ett val genom att klicka i valfritt mellanrum på tidslinjen.
* Markera flera objekt med tangentbord och mus
Skapa mer avancerade flerval genom att trycka på Skift, Ctrl eller båda samtidigt och vänsterklicka.
markera en serie klipp: Klicka på det första klippet, håll ned Skiftoch klicka på det sista. De två klippen anger en rektangulär gräns, eller markeringsram, och alla klipp inom rektangeln markeras.
Växla markering av ett klipp: Håll ned Ctrl och klicka på ett enskilt klipp för att ändra markeringen för det utan att påverka de övriga markeringarna.
Välja resten av spåren: Tryck på Ctrl+Skiftoch klicka för att markera alla klipp som börjar vid eller efter startpositionen för det markerade klippet. Denna funktion är särskilt användbar om du snabbt vill få resterande delen av tidslinjen "ur vägen" för att infoga nytt material, eller manuellt skjuta till vänster för att stänga mellanrum.
* Gruppera och dela upp grupper med klipp
Du kan markera och gruppera flera klipp så att du kan flytta klippen tillsammans. Gruppera och dela upp grupper med klipp:
1 Markera två eller flera klipp i tidslinjen.
2 Högerklicka på ett av de markerade klippen och välj Gruppera > Gruppera.
Du delar upp gruppen genom att högerklicka på en grupp och välja Gruppera > Avgruppera.
Obs: Du kan även använda Spara grupp som projekt för att spara gruppen som en egen film. Mer information finns i Filmer inuti filmer (nästlade projekt).
* Justera
När du långsamt flyttar muspekaren över klippen på tidslinjen märker du att den ändras till en pilsymbol när den passerar kanterna på varje klipp. Detta anger att du kan klicka och dra för att justera klippets gränser.
Justeringen ändrar längden på ett enskilt klipp på tidslinjen i överskrivningsläge (eftersom infogningsläget skulle medföra synkroniseringsproblem). Om du drar början på ett klipp till höger kommer ett mellanrum att lämnas på vänster sida. Om det finns ett klipp direkt till vänster om det klipp som justeras kommer det att skrivas över om du drar till vänster.
Justeringspekaren visas även när musen placeras över ändarna på ett mellanrum, dvs. en tom yta på tidslinjespåret med minst ett spår till höger.
Det visar sig att justering av mellanrum i överskrivningsläget, som vi gör med klipp, inte fungerar särskilt bra här. Emellertid är mellanrum till hjälp när du redigerar i smartläge om du vill sprida ett enskilt spår till vänster eller höger utan att bry dig om de medföljande synkroniseringsproblemen. Justering av mellanrum sker därför i infogningsläget.
Även om det inte finns något mellanrum, kan du uppnå samma resultat genom att hålla ned Alt medan du justerar kanterna på klippet.
* Skalning
De första två alternativen påverkar behandlingen av klipp som inte har samma format som tidslinjeformatet när de införs i projektet. Mer information finns i Tidslinjens verktygsfält.
Passa in visar bilden i dess korrekta format, skalat så stort som möjligt utan beskärning. Oanvända delar av bilden behandlas som om de vore transparenta.
Fyll behåller också bildens format, men skalar den så att den fyller hela skärmen. Delar av bilden kommer att beskäras om höjd-/breddförhållandet inte överensstämmer.
Försök att panorera och zooma för att finjustera skalningen av ett klipp.
Behåll alfa, Ta bort alfa, Skapa alfa: Dessa kommandon tillämpas på innehåll med en alfakanal (som specificerar transparens pixel för pixel). Sådan alfainformation kan hamna i konflikt med effekter i Pinnacle Studio. Kommandot är inte tillgängligt för rena ljudklipp.