pinnacle-studio > Titlar > Skapa och redigera titlar
Skapa och redigera titlar
En titel i Titelredigeraren i Pinnacle Studio är uppbyggd av fyra element:
Bakgrundslager: Som standard är bakgrunden helt transparent. För pålagda titlar är det vad man vanligtvis vill ha. För speciella ändamål eller för titlar i helskärm kan du välja en färg, en bild, en övertoning eller video till din bakgrund. För ytterligare flexibilitet ingår även en opacitetskontroll i Bakgrundsinställningar. Mer information finns i Bakgrundsinställningar.
Video- och bildlager: Resurserna i dessa lager kommer från avsnitten för video, fotografier och filmprojekt i Biblioteket. Lagren stöder samma åtgärder som text- och formlagren förutom för användning av stilar.
Text- och formlager: Dessa är så kallade vektorbaserade lager. Det betyder att lagren inte lagras som bitmappsbilder, som video och fotofiler, utan som en slags ”ritning” där innehållet återskapas ur raka och krökta linjesegment. Till dem kan du lägga till egenskaper som färg och effekter, t.ex. oskärpa. Precis som med video- och bildlager kan dessa vektorbaserade lager dras, ändra storlek, roteras och grupperas, och du kan lägga till rörelser i dem. Men till skillnad från de andra lagren kan de även anpassas med stilar från avsnittet Stilar i Förinställningsväljaren. Mer information finns i Förinställda stilar.