pinnacle-studio > Titlar > Skapa enkla titlar
Skapa enkla titlar
Det bästa sättet att lära sig om titelfunktioner i Pinnacle Studio är att skapa en titel från början.
* Skapa en enkel titel
1 Se till att du har ett spår för dina titlar på Tidslinjen. Som standard skapas titlar med transparenta bakgrunder, så att de kan läggas till som överlagringar i ett spår ovanför huvudmediaspåren.
2 På Tidslinjen placerar du indikatorn (startmarkören) på den tidskod där du vill infoga en titel.
3 Klicka på knappen Titel i Tidslinjens verktygsfält.
Ett standardtitelklipp (3 sekunders varaktighet) läggs till på Tidslinjen, och Titelpanelen visas.
4 I Titelpanelen skriver du din titeltext i textrutan Textinställningar.
Om du vill förhandsgranska titeltexten ser du till att indikatorn är placerad över titelklippet på Tidslinjen.
5 Använd formateringsalternativen i området Textinställningar för att anpassa textens teckensnitt och justering.
6 I området Stilinställningar väljer du en färg för Fyll i färgväljaren och klickar sedan på knappen Använd.
Andra alternativ är att lägga till egenskaper för konturer (Kant) eller skuggeffekter/glöd (Skugga). Mer information finns i Stilinställningar. Du kan också lägga till en bakgrund för titeln. Mer information finns i Bakgrundsinställningar.
7 Klicka på Rörelse överst i panelen och gör något av följande:
I området Position ändrar du inställningarna om du vill flytta texten.
I Spelarpanelen markerar du textrutan genom att klicka på den, placerar markören över rutans kant för att visa flyttningsikonen och drar sedan texten till den plats där du vill ha den.
Andra alternativ innefattar att ange rörelse för de enskilda raderna, orden eller bokstäverna i din titel, inklusive inställningar för Rotation och Ogenomskinlighet. Mer information finns i Rörliga titlar.