pinnacle-studio > Använda Pinnacle Studio > Skapa din första film i Redigera
Skapa din första film i Redigera
Nästa steg, när du väl är bekant med Biblioteket och har gjort ändringar i standardinställningarna, är att börja skapa en film. Det finns två sätt att göra detta på.
Det vanliga sättet
Om du vill ha en fullständig kontroll över hur medietillgångarna används i din produktion börjar du vanligtvis med att bygga ditt film- eller skivprojekt från grunden med verktygen på fliken Redigera.
Det enkla sättet
Du får omedelbara resultat om du klickar på SmartMovie längst ned i panelen Bibliotek. Välj de visuella medietillgångar som ska utgöra basen i projektet, väljer musik till ljudspåret och gör andra specialanpassningar. Sedan tar programmet över och genererar automatiskt ett fullskaligt Pinnacle Studio-projekt som innehåller de media och alternativ du angett. Mer information finns i Omedelbar tillfredsställelse: SmartMovie.
Tillbaka till det vanliga sättet
När du har importerat och identifierat ditt material i panelen Bibliotek är det dags att börja arbeta med videon eller bildspelet. Du drar dina media till Tidslinjen, redigerar dem, förhandsgranskar i panelen Spelare medan du arbetar och exporterar slutresultatet.
Om du arbetar specifikt på en skivproduktion kan du använda läget Diskredigerare på Tidslinjen och exportera till MyDVD™.. Mer information finns i Skivprojekt.
En tidslinje med flera spår tar upp skärmens nedre del. De flesta klippen på tidslinjen kommer från Biblioteket. Några av typerna, exempelvis automatisk bakgrundsmusik, skapas med speciella verktyg.
I kontrollen för förhandsgranskningstyp ovanför Spelaren kan du växla mellan att visa aktuell tillgång i Biblioteket (Källa) och aktuellt klipp på tidslinjen (Tidslinje).
Med information om redigering på Tidslinjen, en central aktivitet när du arbetar med ett projekt, finns i Redigera.