pinnacle-studio > Exporteraren > Exportera projekt
Exportera projekt
När du redigerat klart ditt projekt öppnar du Exporteraren genom att klicka på fliken Exportera överst på skärmen. Med ett par klick kan du tala om för Exporteraren allt den behöver veta för att exportera din film till det format som bäst passar dina behov.
Obs! Om du vill exportera direkt från Biblioteket utan att använda Exportören finns mer information i Exportera direkt från biblioteket.
Exporteraren ser till ditt projekt är klart innan det exporteras. Om media saknas kan ditt projekt inte exporteras innan dessa media länkas om eller tas bort från projektet. Mer information finns i Saknad media.
 
 
 
På fliken Export kan du ställa in överföringsinställningar för vald medietyp. Projektets namn visas ovanför Spelaren. Uppskattad filstorlek och återstående utrymme anges under förhandsgranskningen.
* Exportera från fliken Export
1 Ange Mål för de exporterade filerna genom att klicka på bläddringsknappen och välja en plats.
2 Ange ett filnamn i rutan Filnamn.
Om du vill ange automatiska åtgärder efter export klickar du på Åtgärder efter export och väljer önskade alternativ.
3 Gör något av följande:
Om du vill exportera projektet med inställningarna på tidslinjen markerar du kryssrutan Samma som tidslinjen.
Om du vill välja nya inställningar för export går du till kombinationsrutan till vänster och väljer Format, Tillägg, Enhet eller Webb.
4 Välj de alternativ du vill ha i de kombinationsrutor som visas för ditt exportprojekt. Förinställningar är tillgängliga i de flesta fall. Du kan också anpassa inställningarna genom att klicka på knappen Redigera förinställning . Du kan sedan klicka på knappen Spara förinställning för att spara dina anpassade inställningar som en ny förinställning.
5 Om du bara vill exportera ett avsnitt av filmen använder du trimkontrollerna i området med uppspelningskontroller i uppspelningsfönstret.
6 Klicka på Påbörja exportering för att exportera projektet.