pinnacle-studio > Biblioteket > Hantera tillgångar i Biblioteket
Hantera tillgångar i Biblioteket
Media och andra tillgångar kommer till biblioteket på flera sätt. Till exempel läggs innehåll som följer med Pinnacle Studio, till exempel mallar, titlar, övergångar och effekter till i Biblioteket när programmet installeras.
Om du aktiverar Bevakade mappar upptäcker Biblioteket automatiskt vissa tillgångar på din dator genom att regelbundet söka igenom de platser där mediefiler normalt lagras i Windows. Du kan lägga till egna bevakade mappar (se nedan), som sedan också kommer att uppdateras automatiskt.
Slutligen finns det även flera metoder för att importera media manuellt.
Bevakade mappar
Du kan aktivera Bevakade mappar för att övervaka kataloger på din dator. Om du lägger till mediefiler, t.ex. videoklipp, i en bevakad mapp eller i någon av dess undermappar, kommer filerna automatiskt att ingå i en Biblioteksmedia-gren i tillgångsträdet. Uppdatering sker varje gång programmet startas och medan det körs.
Bevakade mappar ställs in på sidan Bevakade mappar i Kontrollpanelen i Pinnacle Studio. För varje mapp du lägger till kan du välja att bara bevaka en viss sorts medietyp, eller alla slags mediefiler. Mer information finns i Konfiguration och inställningar.
Importera
Om du behöver importera en stor mängd eller många olika typer av media, eller importera från analoga media som VHS-kassetter, klickar du på knappen Importera högt upp i programfönstret för att öppna Importeraren. Mer information finns i Importeraren.
Snabbimport: Knappen Snabbimport högst upp till vänster i Biblioteket öppnar en Windows-dialogruta för snabbimport av filer från en hårddisk eller annan lokal lagringsenhet. Nya mappar i motsvarande mediekategorier (foto, video, ljud och projekt) skapas för de filer som anges. De importerade objekten läggs dessutom till i samlingen Senaste import.
Direktimport via dra-och-släpp: Om du vill markera och importera objekt i ett steg drar och släpper du dem från Windows Utforskaren eller skrivbordet till bläddraren. De nya objekten visas omedelbart i samlingen Senaste import, som skapas vid behov.
Exportera direkt från biblioteket
Foton, videor, ljudfiler eller projekt på panelen Bibliotek kan exporteras direkt ”i befintligt skick” med hjälp av kommandon på snabbmenyn enligt nedan, antingen till en molnbaserad lagringsenhet eller till en skiva. Om du vill ha andra exportalternativ väljer du Exportera. på snabbmenyn Mer information finns i Exporteraren.
För att lagra en tillgång i Biblioteket på en skiva väljer du Bränn skivbild på snabbmenyn. Du kan bränna bara filen, eller en skivbild om du har gjort en. Om du väljer flera tillgångar och sedan Bränn skivbild kommer alla tillgångar att visas i dialogrutan Bränn filer till skiva. Fler tillgångar kan läggas till genom att klicka på mappikonen och bläddra. Du kan även ta bort filer från listan innan bränning.
Ta bort objekt från biblioteket
Om du vill ta bort ett eller flera markerade objekt från Biblioteket väljer du Radera markerade på snabbmenyn eller trycker på tangenten Delete. En dialogruta visas där du får bekräfta listan över de mediefiler som ska tas bort från Bibliotekets databas. Som standard påverkas inte själva filerna, men med alternativet Ta bort från biblioteket och radera kan du även radera filerna. Var försiktig, eftersom detta kommando kan appliceras på alla typer av tillgångar i Biblioteket, även dina Pinnacle Studio-projekt om något av dessa också har markerats.
Om alla filer i en mapp har tagits bort så döljer Biblioteket även mappen.