pinnacle-studio > Importeraren > Import från analoga källor
Import från analoga källor
För att spela in analog video (t.ex. VHS eller Hi8) behöver du en adapter som kan anslutas till din dator och som har rätt video- och ljudanslutningar. Samma sak gäller för inspelning från analoga ljudkällor som skivspelare. Exempel på apparater som stöds är produkter från Pinnacle som USB 500/510, USB 700/710 och DVC 100, samt webbkameror baserade på DirectShow- teknik.
Börja importen från en analog källa med att sätta igång dess enhet och markera dess namn i panelen Importera från i Importören. Välj också lämpligt format (t.ex. ”Videokomposit” eller ”Video SVideo”). Om du vill justera den inkommande analoga signalen innan den digitaliseras klickar du på knappen Mer bredvid kombinationsrutan Källa. Därmed får du tillgång till fönstret Ingångsnivåer. Mer information finns i Ställa in nivåer för ljud och video.
Innan du startar inspelningen bör du kontrollera att målmapp, komprimering och andra tillval är korrekt inställda i de andra panelerna. Mer information finns i Importkällor.
* Inspelning från en analog källa:
1 Kontrollera att inmatningsenheten är ansluten (t.ex. ”Video S-Video”).
2 Starta uppspelningsenheten precis innan den tidpunkt från vilken du vill börja spela in.
Förhandsgranskning av video och ljud skall nu vara aktiv. (Kontrollera annars kablar och installationen av konverterare.)
3 Klicka på knappen Starta inspelning för att börja spela in.
Texten på knappen ändras nu till Stoppa inspelning.
4 Vid slutet av sekvensen klickar du på knappen igen. Ditt inspelade material är nu sparat i Biblioteket.
5 Stoppa källenheten.
* Spela in under en specifik varaktighet:
1 Kontrollera att korrekt ingång är ansluten (t.ex. ”Video S-Video”).
2 Ange den önskade inspelningstiden i räknaren Varaktighet nedanför förhandsgranskningen av videon.
3 Starta uppspelningsenheten precis innan den tidpunkt från vilken du vill börja spela in.
Förhandsgranskning av video och ljud skall nu vara aktiv. (Kontrollera annars kablar och installationen av konverterare.)
4 Klicka på knappen Starta inspelning för att börja spela in.
Texten på knappen ändras nu till Stoppa inspelning.
5 Inspelningen avslutas så fort den önskade varaktigheten spelats in. Du kan även stoppa inspelningen manuellt genom att klicka på knappen Stoppa inspelning.