pinnacle-studio > Importeraren > Importkällor
Importkällor
Urvalet av det material som ska importeras sker i huvudområdet i Importeraren. Huvudområdet varierar något i utseende beroende på typ av importkälla.
De bilder, de videoklipp, de projekt och den musik du vill importera kan finnas lagrade på en mängd olika enheter med olika teknik. Det finns stöd för import från bland annat följande källor:
Alla typer av extra filbaserade lagringsmedia som optiska enheter, minneskort och USB-minnen. Mer information finns i Importera från fil. Klicka på fliken Min dator och markera enskilda filer för att importera dem från enheter som kopplats till datorn.
Klicka på Sök efter tillgångar för att importera alla filer av en särskild sort från en eller flera kataloger.
DV- och HDV-videokameror som anslutits via en IEEE-1394-kontakt (FireWire). Mer information finns i Importera från DV- eller HDV-kamera (spela in video). Enheterna är listade efter sina enhetsnamn (t.ex. "DV-enhet") på sidan Importera. Markera den enhet som skall användas.
Analoga videokameror och bandspelare. Mer information finns i Import från analoga källor. Systemets hårdvara för analog inspelning visas sorterat efter namn (t.ex. Pinnacle Systems 710-USB).
DVD- och Blu-ray-skivor. Mer information finns i Import från DVD- eller Blu-ray-skiva.
Digitala stillbildskameror. Mer information finns i Import från digitalkameror.
Vissa källor väljs från en underlista med de aktuella enheterna som visas när du klickar på huvudkällans namn.
* Import av enskild bildruta
Studio har två speciallägen för import av enskilda bildrutor istället för kontinuerliga filmsekvenser. Dessa lägen är:
Stop motion: Skapa en animerad film genom att importera en bildruta i taget från en videokälla. Mer information finns i Stop motion.
Stillbild: Importera enskilda bilder från videoband eller en livekälla som exempelvis en webbkamera. Mer information finns i Stillbild.
* Ställa in nivåer för ljud och video
Markera källan och klicka sedan på knappen mer bredvid källans namn för att få åtkomst till kontrollerna. Detta öppnar fönstret Ingångsnivåer.
I fönstret Ingångsnivåer kan du ställa in en mängd parametrar för video och ljud. Färgtonsreglaget (det fjärde reglaget från vänster) används inte för källor i PAL-format.
Du kan förstås justera nivåerna med lämplig korrigering från Redigeraren, men ställer du in allt korrekt vid inspelning behöver du inte oroa dig för att behöva göra färgkorrigering senare.
Att göra korrekta inställningar för ljud vid inspelning hjälper dig att alltid hålla konsekvent kvalitet och ljudnivå.
Vissa inspelningsenheter kan visa färre inställningsmöjligheter än vad som visas och gås igenom här. Hårdvara som saknar stöd för stereoljud visar t.ex. ingen inställning för ljudbalans.
Video: Välj vilken typ av video du vill digitalisera genom att klicka på motsvarande knapp för källa (Komposit eller S-video). De fem nivåreglagen gör det möjligt att kontrollera ljusstyrkan (videoförstärkning), kontrasten (nivåskillnader ljust till svart), skärpa, nyans samt färgmättnaden på den inkommande videosignalen.
Färgtonsreglaget kan vara användbart för att ta bort oönskade skiftningar i färgtonen på material i NTSC-format. Reglaget visas inte när man importerar från en PAL-källa.
Färgmättnadsreglaget reglerar färgmättnaden – mängden färg – i bilden. (En bild med färgmättnaden noll har endast svarta, vita och grå toner.)
Ljud: Med skjutreglagen till höger i panelen kan du ställa in ljudstyrkan och stereobalansen för inkommande ljud.
* Arbeta med importmappar och undermappar
Importeraren använder standarddokumentmappar för video, musik och bilder på ditt Windows-användarkonto och en standardmapp för dina Pinnacle Studio-projekt tills du anger något annat.
De mappar du väljer för varje typ av tillgång, oavsett om de är standardmappar eller anpassade mappar, blir basplats för dina importerade filer. Du kan även ange anpassade undermappar eller en metod för automatisk namngivning för att organisera dina filbaserade tillgångar effektivt. Denna namngivning baseras antingen på aktuellt datum eller det datum då det importerade materialet skapades.
Om du till exempel anger att huvudvideomappen ska vara ”c:\vid” och namngivningsmetoden för undermappar ska vara Denna månad överförs alla videor som du importerar till en mapp med ett namn som ”c:\vid\2017-10”.
Utrymmesindikatorn: Detta diagram visar hur mycket utrymme det återstår på varje importplats. Den första delen av diagrammet visar hur mycket data som redan finns på enheten. Den färgade förlängningen visar hur mycket plats den nuvarande importen kommer att ta upp.
Obs! Om en målenhet blir 98 % full under en import stoppas importen.
* Välja en importmapp och undermapp
1 Från Importera-fönstrets Spara till-område ska du klicka på mappikonen bredvid Spara till-fältet.
2 Navigera i Välj mapp-fönstret till den mapp du vill använda och klicka på OK.
3 Välj i fältet Undermapp en av följande möjligheter:
Ingen undermapp: Om detta är valt sparas alla importerade filer i basmappen.
Anpassad: Om du väljer detta alternativ öppnas en ruta. Skriv in namnet på den undermapp där du vill spara din nästa import eller importerade filer av denna typ av tillgång.
Idag: Dina importerade filer sparas i en undermapp som namnges efter aktuellt datum i formatet ”2017-10-25”.
Skapat den: Varje importerad fil sparas i en undermapp som namnges efter det datum då filen skapades, i samma format som ovan. Om du importerar flera tillgångar som är skapade på olika datum samtidigt kan ett flertal undermappar komma att skapas eller uppdateras.
Denna månad: Detta alternativ är samma som Idag-alternativet med den skillnaden att enbart år och månad anges, t.ex. ”2017-10”.
Opmerking: Om du vill återställa din mapp och undermapp till standardinställningarna ska du klicka på knappen Återställ till standard.