pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Projektinställningar i Kontrollpanelen
Projektinställningar i Kontrollpanelen
På den här sidan av Kontrollpanelen i Pinnacle Studio kan du välja standardinställningar för nya projekt, titlar och övergångar.
Format för nya filmprojekt: Välj en upplösning (t.ex. PAL eller HD 1920x1080i) som standard för varje ny tidslinje som skapas. Ett annat alternativ är att det första klippet som läggs på tidslinjen avgör formatet genom valet Känn av format från första klippet. Formatet för den aktuella tidslinjen kan ändras när som helst under redigeringen genom inställningarna för tidslinjen, som finns i den vänstra delen av tidslinjens verktygsfält.
Känn av formatet från första klippet: Identifierar formatet från det första klipp som lagts till i projektet. Om det inte går att identifiera formatet används Nytt format för filmprojekt.
Standardvaraktighet: Ange standardvaraktighet för titlar, bilder och övergångar när de läggs på tidslinjen för första gången. (När de väl är där kan klipplängderna givetvis trimmas efter behov.)
Övergångsläge: Här kan du välja mellan Bibehåll tidslinjesynkronisering (rekommenderas) och Överlappande klipp (äldre läge). Mer information finns i Övergångar.
Linjalzoom: När detta alternativ är markerat zoomas tidslinjen in och ut när tidslinjalen dras vågrätt fram och tillbaka. I detta läge måste du dra direkt i scrubbningskontrollens handtag för att flytta startmarkören. När linjalzoom är avstängd kan du klicka var du vill på linjalen för att flytta startmarkören. Hur som helst kan du även zooma med något av följande:
• Plus- och minustangenterna på det numeriska tangentbordet
• Navigator högst upp på tidslinjen
• Bläddringslisterna under förhandsgranskningen
Aktivera trimläget genom att klicka nära klippen: Aktivera detta för att starta trimläget genom att klicka. Om den här inställningen är av, kan trimläget aktiveras med knappen Trimläge i tidslinjens verktygsfält.
Montage skalering: Anger standardmetoden för att anpassa innehåll till montagemallarna: Ingen (ingen skalning), Passa in eller Beskärning.