Stillbild
Stillbildsfunktionen i fliken Importera används för att registrera enstaka bildrutor (stillbilder) från kameror eller spelare som är anslutna till datorn. Se först till att källenheten är påslagen, och välj då – på fliken Snapshot – enheten i kombinationsrutan Källa ovanför förhandsgranskningsfältet.
Kontrollera att målmapp och filnamn är inställda som du vill ha dem i de andra panelerna innan du påbörjar importen. Mer information finns i Importkällor. Starta nu din kamera eller ditt band och materialet visas i den inbyggda förhandsgranskningsvyn i det centrala fältet i Importören. Klicka på knappen Helskärm till höger om transportpanelen för att förhandsgranska i helskärm.
När du vill ta en bild klickar du på knappen Läs in bildruta.
En miniatyr av den inlästa bilden läggs nu till i bildfacket nedtill i fönstret.
Läsa in stillbilder i Importören. När du förhandsgranskar video, live eller inspelad, kan du spara stillbilder genom att klicka på knappen Läs in bild. Inlästa bilder läggs in i bildfacket nedtill i fönstret tills du klickar på knappen Importera fångade bildrutor, då de förs över till Biblioteket.
Läs in så många ytterligare bilder som krävs. Importören lägger till var och en till den växande samlingen i bildfacket. Du kan byta band, rikta om din kamera och så vidare under tiden som du läser in bilder. Det är inget krav att källvideon inte får avbrytas, så länge som det finns en signal när du klickar på knappen Läs in bild.
* Använda bildfacket
Du kan förhandsgranska en bildruta som du har läst in genom att klicka på dess miniatyrbild i bildfacket. Notera att du inte kan förhandsgranska den senaste bildrutan du läst in. Detta byter förhandsgranskningsvyn från videokällan till den inlästa bilden, samtidigt som filindikatorn aktiveras. Du kan även aktivera indikatorn genom att klicka på den direkt.
Klicka på en miniatyrbild i bildfacket för att förhandsgranska dina inlästa bildrutor.
För att ta bort en inläst bild är det bara att välja den i bildfacket. Klicka sedan på papperskorgen, som dyker upp i övre hörnet till höger i miniatyrbilden.
För att växla tillbaks till förhandsgranskning av videokällan efter att du har förhandsgranskat bilder från bildfacket, är det bara att klicka på Live-indikatorn under förhandsgranskningsvyn.
* Importera bildrutor
När du har läst in alla de bildrutor du vill ha från videokällan så är det bara att klicka på knappen Importera fångade bildrutor. Importören lägger nu till dina inlästa bilder till stillbildsavsnittet i Biblioteket.