Stop motion
Stop Motion-funktionen i Importören i Studio låter dig skapa animerade filmer genom att sätta ihop individuella bildrutor från en direktkälla, t.ex. en videokamera, webbkamera eller DSLR. Resultatet av Stop Motion-importen kommer att vara en samling inlästa bilder och en projektfil som skapats utifrån bilderna.
Innan du påbörjar en Stop Motion-import ser du till att kameran är påslagen och ansluten till datorn. Markera sedan fliken Stop-motion på fliken Importera i Importören i Studio. Mer information finns i Importkällor. Kontrollera att målmapp, filnamn och alternativ är inställda som du vill ha dem i de andra panelerna innan du påbörjar importen.
Om din källenhet fungerar som den skall så bör du nu se en live-förhandsvisning i mittfältet i Importören.
När du vill ta en bild klickar du på knappen Läs in bildruta. En miniatyr av den inlästa bilden läggs nu till i bildfacket nedtill i fönstret. Då detta är en stop motion-sekvens gör du i vanliga fall en liten förändring i scenen efter att du har tagit en bild för att skapa illusionen av rörelse från bildruta till bildruta.
För att göra arbetet med att mäta rörelsen enklare kan du använda olika justeringsverktyg (linjer, rutnät eller cirklar). Du kan också använda Lökskalsläget, ett läge som skapar en skuggeffekt där efter varandra följande bildrutor visas simultant i transparenta lager så att skillnaderna blir tydliga.
Det antal bilder som tagits hittills och videons varaktighet (baserat på antalet bilder, avrundat) visas till höger nedanför kontrollfältet.
Du kan också importera bilder som redan har lästs in för stop motion genom att klicka på knappen Importera fil nedanför kontrollfältet.
Projektinställningar
Du kan välja bland följande inställningar för ditt stop motion-projekt:
Höjd-breddförhållande Ställ in Standard (4:3) eller Bredbild (16:9)
Upplösning: Ställ in NTSC Standard eller PAL Standard
Bildfrekvens: Högre bildfrekvenser ger bättre kvalitet, men kräver fler inlästa bilder.
Bildvaraktighet: Ställ in varaktigheten för varje inläst bild genom antal bildrutor. Ju högre siffra, desto färre bilder behöver du ta, men resultatet kan se mindre jämnt ut
Stop motion-kontrollfältet
I denna panel finns navigeringskontroller och andra funktioner för stop motion-import. Från vänster till höger:
Video och blid-indikatorer: Med dessa kan du växla mellan förhandsgranskning av livevideo och de tagna bilderna i bildfacket. Du kan förhandsgranska – och om nödvändigt byta ut – enstaka bildrutor, utan att behöva ta bort annat material.
Automatisk tagning: Med knappen Automatisk tagning slår man av (orange ikon) eller på (vit ikon) funktionen. Klicka på pilen för Automatisk tagning för att ange inställningar (Tagningsintervall och Varaktighet).
Navigeringsknappar: Dessa knappar är för förhandsgranskningen av din animation. Med dem kan du spela upp, gå till början, gå bakåt en bildruta eller gå framåt en bildruta. En loop-knapp låter dig loopa animationen när du spelar upp den.
DSLR-tagning: Dessa valfria kontroller kan användas om du har en kompatibel DSLR ansluten till datorn (för närvarande stöds de flesta DSLR-kameror från Canon). Ikonen DSLR-tagning är orange när en DSLR-kamera är ansluten. Med pilknappen kan du öppna dialogrutan DSLR-inställningar. Här kan du styra DSLR-kameran. Detta säkerställer ett konsekvent resultat för alla bildrutor. Inställningarna varierar något beroende på kamera och kameraläge. Det rekommenderas att kameran ställs in på manuellt läge.
Autofokus (AF), Manuell fokus (MF) och Visa fokus: Dessa valfria kontroller kan användas för att justera fokus på kameran i Pinnacle Studio när en kompatibel DSLR är ansluten till datorn (för närvarande stöds de flesta DSLR-kameror från Canon). Kamerans lins behöver ställas in på AF för att kunna använda skärmens fokuskontroller.
Lökskalsläge: Med knappen Lökskal slår man av (orange ikon) eller på (vit ikon) funktionen. Klicka på pilen för Lökskalsläge för att ange inställningar. Det första reglaget (Ursprunglig lökskal) visar skillnaden i transparens mellan den ursprungliga bilden och efterföljande bildrutor. Reglaget för Bildrutor bestämmer hur många bildrutor, utöver den aktuella, som ska visas på skärmen. Experimentera med inställningarna för att se vad som fungerar bäst för din film.
Det antal bilder som tagits hittills och filmens varaktighet (baserat på antalet bilder, avrundat) visas till höger nedanför kontrollfältet.
Använda bildfacket med stop motion
När du klickar på Läs in bildruta (knappen finns nedanför kontrollfältet för stop motion) öppnas bildfacket och visar de bilder som du har tagit. Du kan se starttid för varje bild (tiden visas ovanför miniatyrbilden). Du kan klicka på en miniatyrbild för att välja den bildrutan. Du kan ta bort bildrutan genom att klicka på den röda papperskorgen ovanför miniatyrbilden. Du kan också infoga en bildruta till höger om den valda miniatyrbilden genom att klicka på Läs in bildruta. Obs! Du måste vara i Video-läget för att ta bildrutor (klicka på Video till vänster om kontrollfältet).
Justeringsverktyg
Det kan vara svårt att mäta rörelsen i stop motion-projekt. Utöver Lökskalsläget som beskrivs ovan kan du använda följande verktyg:
Linje: Dra över skärmen för att göra en linje med noder som markerar intervaller. Titta efter den rosa noden för att hitta föreslagen justering för nästa inlästa bild.
Rutnät: Visar ett rutnät över skärmen
Cirklar: Visar ett cirkelmönster på skärmen
Intervallen för noder, linjer i rutnätet eller cirklarna bestäms genom inställningen Korsningstid. Värdet (sekunder) avgör hur många bilder man föreslås ta, så som indikeras av avståndet mellan intervallen. Du kan använda justeringsverktygen för att skapa en jämn rörelse, eller för att göra det enklare att mäta hur mycket du måste flytta objektet för att öka eller minska rörelsens hastighet.
Exportera animationen
När du har lagt in alla de bildrutor du vill ha i din animation så klickar du på ett av följande alternativ:
Exportera till bibliotek: Konverterar bildrutorna till en fil av formatet .axps och importerar denna fil samt bildsamlingen till biblioteket. På liknande sätt som formatet .axp, är en fil av formatet .axps en projektfil som du enkelt kan öppna projektet med på nytt i Stop Motion-läget i Importören så att du kan fortsätta att arbeta på projektet vid ett senare tillfälle. Det refererar till projektfilerna.
Redigera i tidslinjen Importerar bildrutorna från biblioteket och lägger till projektet i tidslinjen (Redigera-läge) för ytterligare redigering.
Skapa ett stop motion-projekt i Pinnacle Studio
Här följer instruktioner som visar det grundläggande arbetsflödet för ett stop motion-projekt. Innan du börjar är det bäst att ha allt materiel redo och det område som ska filmas bör vara iordningställt med lämplig belysning. Om du använder en DSLR-kamera som stöds av Pinnacle Studio ska du ställa in kameran på manuellt läge. Det är lämpligt att använda stativ.
* Skapa ett stop motion-projekt
1 Om du använder en extern kamera för att läsa in ditt stop motion-projekt måste du se till att kameran är ansluten till datorn och att den är påslagen och redo att ta bilder. Ställ in manuellt läge i kameran.
2 I Pinnacle Studio klickar du på knappen Importera (till höger om knappen Skapa DVD). Fönstret Importören i Studio öppnas.
3 Klicka på Stop-motion.
Kameror som stöds, och som ansluts till datorn och slås på visas under Stop Motion. Klicka på en kameras namn och gör något av följande:
Välj i kameran manuellt den bästa inställningen för din stop motion-scen och justera fokus (linsen kan ställas in på MF för manuellt fokus).
Om du har en kompatibel kamera (de flesta DSLR-kameror från Canon och Nikon stöds), klicka på pilen bredvid knappen Kamera i kontrollfältet nedanför förhandsgranskningsområdet. I dialogrutan DSLR-inställningar väljer du din kamera i listan och väljer inställningar för kameran med förhandsgranskningsskärmen som guide. Gör de justeringar du vill och klicka sedan på OK. Du kan sedan ställa in kamerans fokus manuellt eller ställa in AF-läge för linsen och aktivera Visa fokus i Pinnacle Studio. Klicka på Autofokus eller Manuell fokus. För Autofokus dras rektangeln till det område som ska ligga i fokus. Kameran kommer automatiskt att justera fokus. För Manuell fokus klickar du på plus- eller minustecknen på förgranskningsskärmen tills objektet är i fokus.
4 Välj Projektinställningar, och om du vill ändra standarddestinationen för dina projektfiler ska du i fältet Importera till navigera till önskad plats.
5 När du vet vilken typ av rörelse du vill göra kan du välja mellan olika justeringsverktyg och ställa in Korsningstid (värdet är tid räknat i sekunder).
6 När du har ställt iordning objektet klickar du på Läs in bildruta.
7 Flytta objektet som du vill och forsätt ta bilder efter varje förflyttning. Om du gör en serie enkla förflyttningar kan du ställa in Automatisk tagning.
8 När du är redo att granska bildrutorna klickar du på knappen Spela i kontrollfältet för att titta på filmen. Om du vill lägga till fler bildrutor aktiverar du knappen Läs in bildruta igen genom att klicka på Video i kontrollfältet.
9 När du är klar klickar du på Importera till bibliotek eller Redigera i tidslinjen.
Om du vill spara projektet utan att exportera till biblioteket klickar du på knappen Spara bredvid Projektnamn. Du kan klicka på knappen Öppna (bredvid Spara) för att få åtkomst till det sparade projektet.