Fliken Import
Import är ett förberedande steg. Det innefattar procedurer som att samla in video från din videokamera, överföra foton från en digital kamera eller kopiera mediefiler till din lokala hårddisk från en nätverksplats.
I Importeraren i Pinnacle Studio finns det verktyg för dessa uppgifter, och även en stillbildsfunktion för att fånga filmrutor från videofiler och ett stop motion-verktyg för att skapa film ruta för ruta. Mer information finns i Importeraren.
Importkommandon på Fil-menyn: När du väljer Importera på Fil-menyn har det samma effekt som att klicka på fliken Importera: det öppnar Importeraren. Det finns även fler kommandon relaterade till import på menyn. Alla tre öppnar en Windows-dialogruta för import av filer från en hårddisk eller annan lokal lagringsenhet.
Med Importera tidigare Pinnacle Studio-projekt kan du hämta filmprojekt som skapats i tidigare versioner av Studio.
Med Importera Studio för iPad App-projekt kan du hämta projekt som exporterats från Studio-appen för iPad.
 
Importeraren