pinnacle-studio > Biblioteket > Bibliotekets förhandsgranskning
Bibliotekets förhandsgranskning
De flesta av bibliotekets tillgångar stödjer förhandsgranskning i biblioteksbläddraren. Tillgången kan förhandsgranskas om det finns en förhandsgranskningsknapp på dess ikon och om kommandot Förhandsgranska finns på dess snabbmeny. Kom även ihåg att de flesta tillgångstyper kan förhandsgranskas från själva ikonen om du Alt-klickar på uppspelningsknappen.
Om du klickar på förhandsgranskningsknappen i mitten på tillgångsikonen läses objektet in så att det kan visas i panelen Spelare I vissa fall, till exempel när du väljer Redigera scener, visas ett snabbfönster för uppspelning.
 
* Växlaren för 3D-visningsläge
När stereoskopiskt 3D-innehåll visas kommer växlaren för 3D-visningsläge att visas. När du öppnar Spelaren används standardläget från inställningarna för förhandsgranskning i Kontrollpanelen för foton, video och projekt. Ikonen för det aktuella läget visas bredvid en pil som används för att växla lägen. De tillgängliga lägena är:
Vänster öga, Höger öga: Förhandsgranskning av stereoskopiskt innehåll kan ställas in för att bara visa vyn för vänster eller höger öga. Detta förenklar de gånger när en stereoskopisk förhandsgranskning inte är nödvändig. Redigering i dessa vyer utförs som för en 2D-film.
Sida vid sida: Detta läge visar bildrutorna för båda ögonen bredvid varandra, med det vänstra ögat till vänster och det högra ögat till höger. Det behövs ingen stereoskopisk utrustning vid redigering.
Differentiellt: Det differentiella läget är bra för att enklare hitta ”djupet” i en bild, och särskilt för att upptäcka områden med ”nolldjup”. Det differentiella läget visar 50 % grått för områden där identisk information visas för båda ögonen. En färgdifferens visas om områdena inte är identiska. Om 2D-material läggs till i en stereoskopisk 3D-tidslinje i differentiellt läge kommer bilden att bli jämngrå, eftersom samma innehåll visas för båda ögonen.
Schackbräde: Schackbrädesläget bryter upp bilden i ett 16 x 9 schackrutemönster. De "vita" rutorna på schackbrädet innehåller vyn från ett öga och de ”svarta” rutorna från det andra. Schackbrädesläge ger en snabb kontroll på vilka sätt vänster och höger bild skiljer sig åt över hela bilden.
3D TV (sida vid sida): Använd det här läget för att förhandsgranska stereoskopiskt innehåll på en 3D-TV eller med en 3D-projektor genom att ansluta den till en andra skärm. Detta eliminerar behovet för speciella grafikkort eller ytterligare maskinvara. Konfigurera andraskärmen att använda sin ursprungliga upplösning och för att utöka skrivbordet, inte bara spegla det. Kontrollera att ingångsformatet är sida-vid-sida.
I inställningarna Förhandsgranska i Kontrollpanelen väljer du Andraskärm i listan ”Visa extern förhandsgranskning på”. Ställ in Studio med en 16x9 stereoskopisk tidslinje. Slutligen klickar du på knappen Helskärm i Spelaren. Se Inställningar för export och förhandsgranskning i Kontrollpanelen och Tidslinjeinställningar om du vill ha mer information om dessa konfigurationer.
Anaglyfiskt: En anaglyfisk stereoskopisk förhandsgranskning är lämplig för visning med stereoskopiska glasögon i rött och cyan, och då behövs ingen ytterligare maskinvara. Pinnacle Studios anaglyfiska visning fungerar utmärkt även för bilder med mycket rött, tack vare en metod som liknar tekniken ”optimerade anaglyfer”.
3D-seende: Detta stereoskopiska läge är tillgängligt med många NVidia-grafikkort efter att 3D Vision-funktionen har
aktiverats i konfigureringsverktyget för NVidia. Vilken typ av 3D-visning
som erbjuds beror på tillgänglig maskinvara. På den grundläggande ”Upptäck”-nivån är 3D Vision-visningen anaglyfisk.