pinnacle-studio > Effekter > Övergång in och övergång ut
Övergång in och övergång ut
Övergång in och Övergång ut är två alternativ i panelen Redigeraren som du använder för att lägga till en animerad effekt som dämpar – eller understryker – övergången från ett kilipp till ett annat. Toningar, åkningar och upplösningar är vanliga typer av övergångar. Andra är mer exotiska och många använder avancerad 3D-geometri för att beräkna de animerade sekvenserna. Mer information finns i Övergångar.