pinnacle-studio > Importeraren > Import från DVD- eller Blu-ray-skiva
Import från DVD- eller Blu-ray-skiva
Importören kan importera video- och ljuddata från DVD och BD (Blu-ray-skivor).
Obs! Att skapa Blu-ray-skivor ingår inte som standard. Om du vill lägga till detta väljer du Hjälp > Köp Blu-ray och följer de tre stegen för att slutföra köpet. Om du redan har köpt möjligheten att skapa Blu-ray-skivor, men måste aktivera den igen, finns mer information i Återställa inköp i Kontrollpanelen.
* Importera från en skiva
1 I fliken Importera ska du klicka på DVD.
2 Sätt först in källdisken i sin enhet, och markera den sedan i kombinationsrutan Källa ovanför förhandsgranskningsfältet.
Om du har mer än en optisk enhet, väljer du den rätta bland alternativen i listan.
 
Obs! Det går inte att importera media som kopieringsskyddats.
3 Kontrollera att målmapp och filnamn är inställda som du vill ha dem innan du påbörjar importen. Mer information finns i Importkällor.
Opmerking: Det är viktigt att välja rätt importmapp, då det ofta handlar om stora filer när man importerar från optiska enheter. Var speciellt noga med att se till att den plats där filerna skall lagras har tillräckligt med ledigt utrymme (se Importkällor).