pinnacle-studio > Konfiguration och inställningar > Importinställningar i Kontrollpanelen
Importinställningar i Kontrollpanelen
Standardinställningarna för Importören i Pinnacle Studio kan göras här, men du kan justera eller hoppa över dem i Importören när du importerar.
Mappalternativ: Visa eller ställ in standardlagringsplatser för media och projekt som fysiskt kopieras under import, till skillnad från länkade importer, och Bibliotekets funktion Snabbimport som länkar till det befintliga materialet utan att omplacera det. Mapparna ställs först in till användarens kataloger för musik, video och bilder som de är konfigurerade i Windows, samt till standardmappen för att spara Studio-projekt.
När du har letat upp och valt den mapp du vill använda som basmapp kan du välja att skapa en undermapp:
Ingen undermapp: Om detta är valt sparas alla importerade filer i basmappen.
Anpassad: När du väljer detta alternativ kommer en ruta för Anpassad undermapp att visas. Klicka på den för att skriva in ett namn för undermappen för motsvarande medietyp.
Idag: Dina importerade filer sparas i en undermapp som namnges efter aktuellt datum i formatet ”2017-10-25”.
Skapat den: Varje importerad fil sparas i en undermapp som namnges efter det datum då filen skapades, i samma format som ovan. Om du importerar flera medieobjekt samtidigt så kan detta innebära att ett antal mappar skapas eller uppdateras.
Denna månad: Detta alternativ är samma som Idag-alternativet med den skillnaden att enbart år och månad anges, t.ex. ”2017-10”.
Scenavkänning: Detta bestämmer standardmetoden för scenavkänning. Inställningar för scenidentifiering i Spela in video.
Stop motion: Detta bestämmer standardimportmetoden för de bildrutor du fångar med funktionen Stop motion. Mer information finns i Stop motion.