pinnacle-studio > Effekter > Realtid eller renderade effekter
Realtid eller renderade effekter
När du lägger till effekter till ett klipp ökar den mängd beräkning Pinnacle Studio måste göra för att ge dig en smidig förhandsgranskning. Beroende på datorns hårdvara kan renderingsprocessen för ett klipp ofta kräva mer beräkningstid än vad som kan hanteras i realtid, alltså medan förhandsgranskningen faktiskt körs.
Under dessa förhållanden kommer viss förrendering att krävas innan klippen kan förhandsgranskas med godtagbar kvalitet. Renderingsprocessen visas på tidslinjalen med gul (ska renderas) och grön (renderas nu) skuggning. Skuggorna tas bort så fort förrenderingen är slutförd.
Alternativ för rendering ställs in på sidan Förhandsgranska i Pinnacle Studios kontrollpanel. Mer information finns i Inställningar för export och förhandsgranskning i Kontrollpanelen.
Om effekterna inte spelas upp smidigt kan du försöka att öka värdet för Optimeringströskelvärde. Detta ökar förrenderingstiden och förbättrar kvaliteten på förhandsgranskningen. Om genereringen istället tar för lång tid kan värdet för Optimeringströskelvärde minskas, eller också kan rendering stängas av helt genom att värdet anges till noll. Andra faktorer som påverkar uppspelningen och renderingstiden är det format, den storlek och den bildrutestorlek som valts för projektet. Dessa kan ändras i Tidslinjeinställningar. Mer information finns i Tidslinjeinställningar.