pinnacle-studio > Redigera > Tidslinjens spårhuvud
Tidslinjens spårhuvud
I rubrikområdet på tidslinjen finns ett antal kontroller som påverkar hur tidslinjespår arrangeras och organiseras. Dessa kontroller beskrivs här, medan ljudfunktioner som styrs från tidslinjehuvudet, exempelvis spårvolym, beskrivs i avsnittet Ljud på tidslinjen.
Området med alla spår ovanför spårhuvudena har kontroller som liknar dem som finns i varje spårhuvud, men de har global effekt: de tillämpas på alla spår samtidigt, och åsidosätter de enskilda inställningarna.
* Standardspåret
Den orange vertikala linjen till vänster om spårhuvudet och den ljusare bakgrundstonen identifierar standardspåret. Det är ett målspår för vissa funktioner, däribland skicka till och klistra in. Nyskapade titlar och ScoreFitter-låtar läggs också till i detta spår. Mer information finns i Skicka till tidslinjen, Använda Urklipp, Titlar och ScoreFitter-bakgrundsmusik.
Om du vill ange ett annat spår som standardspår klickar du någonstans i spårhuvudet (men inte på en knapp eller någon kontroll).
* Låsa
Klicka på hänglåsknappen för att skydda ett spår från oavsiktliga ändringar. Samma knapp i området för alla spår ger detta skydd i hela projektet.
* Storyboardlänk
Storyboarden är ett alternativt sätt att visa ett tidslinjespår. En liten knapp för storyboardlänken visas under hänglåsknappen på alla spårrubriker när storyboarden är öppen. Klicka på knappen för att välja ett givet spår som det som är länkat till storyboardvisningen.
* Spårnamn
Du kan redigera ett namn genom att klicka på det en gång och ändra det på plats, eller genom att välja Ändra spårnamn på spårhuvudets snabbmeny. Bekräfta ändringen med Retur eller avbryt med Esc.
* Övervakning av video och ljud
Video- och ljudknapparna i spårhuvudet styr om det här spåret bidrar med video eller ljud i det färdiga projektet. De stöder många redigeringssituationer där det är fördelaktigt att blockera utdata från ett eller flera spår för att förenkla förhandsvisningen. Samma knappar i området för alla spår växlar ljud- och videoövervakning för hela projektet.
* Ytterligare spårfunktioner
Följande funktioner är tillgängliga på spårhuvudets snabbmeny eller genom att hantera spåren:
Infoga nytt spår: Du kan sätta in ett nytt spår, antingen över eller under det befintliga spåret.
Radera spår: Radera ett spår och alla klipp i det.
Flytta spår: Dra spårhuvudet upp eller ner till en ny position. När du drar kommer visas en ljus horisontell linje vid giltiga placeringar.
Kopiera spår: Om du håller ned Ctrl-tangenten medan du flyttar ett spår, kopieras det istället för att flyttas.
Spårstorlek: Snabbmenyn innehåller fyra fasta spårstorlekar (Liten, Medel, Stor och Mycket stor). Du anpassar storleken genom att dra avgränsningslinjen mellan spårhuvudena för att steglöst justera höjden.
Visa vågformer: Växla vågformsvy för ljudklipp.
Mer information om ljudfunktioner i tidslinjen finns i Ljud på tidslinjen.