pinnacle-studio > Redigera > Redigera filmer
Redigera filmer
Det första steget när du redigerar filmer är att påbörja eller öppna ett filmprojekt.
Starta en ny produktion: Välj Fil >Nytt > Film på huvudmenyn. Innan du lägger till ditt första klipp, kontrollerar du att tidslinjens videoformat är rätt för det här projektet (se nedan).
Redigera en befintlig film: Välj ett nyligen skapat projekt på menyn Fil > Senaste. Klicka på Fil > Öppna för att söka efter ett filmprojekt att öppna, eller sök efter filmen i mappen Projekt i Biblioteket och dubbelklicka på miniatyrbilden.
Om din film har lagrats som ett projektpaket måste det packas upp innan redigering. Leta upp projektet i gruppen Studio-projekt i Biblioteket och använd kommandot Packa upp projektpaket på miniatyrens snabbmeny.
Alternativt kan du klicka på Fil > Öppna och leta upp projektpaketet i Utforskaren genom att väljaStudio-projektpaket (axx) i rutan för filtillägg.
När uppackningen är klar läggs det uppackade projektet till i Biblioteket och öppnas i projektredigerarens tidslinje, där det kan redigeras som vanligt.
Öppna ett Studio-projekt: Välj Fil > Importera tidigare Pinnacle Studio-projekt. Observera att vissa funktioner i projekt som har skapats med en tidigare version av Studio kanske inte stöds i den aktuella versionen.
Importera ett Studio för iPad-projekt: Välj Fil > Importera Studio för iPad App-projekt.
* Projektinställningar
Börja med att verifiera videoformat och inställningar när du startar redigeringen av ett nytt projekt (bildförhållande, 2D eller 3D, bildrutestorlek och uppspelningshastighet) så att de är som du vill ha dem. Information om konfigurering av den automatiska funktionen finns i Projektinställningar i Kontrollpanelen och i Tidslinjeinställningar finns anvisningar om hur du anger manuella projektinställningar.
Beroende på dina tidslinjeinställningar kanske klipp i vissa format inte spelas med en gång. Sådant innehåll kommer automatiskt att renderas i ett passande format.
* Skapa spår
Med några få undantag, har tidslinjespår i Pinnacle Studio har inga specialiserade roller. Valfritt klipp kan placeras på vilket spår som helst. Allteftersom ditt projekt växer kommer du emellertid att upptäcka att det lönar sig att fundera över organisationen av spåren och att byta namn på dem enligt deras funktion i filmen. Mer information om spåregenskaper och hur du ändrar dem finns i Tidslinjens spårhuvud.
* Lägga till klipp i tidslinjen
De flesta typer av bibliotekstillgångar kan placeras på tidslinjen som oberoende klipp. Dessa typer inkluderar video- och ljudklipp, foton, grafik, ScoreFitter-låtar, mallar och titlar. Du kan till och med lägga till andra filmprojekt som innehållsklipp som fungerar precis som videoklipp i ditt projekt. Skivprojekt kan dock inte läggas till som innehållsklipp på tidslinjen, eftersom de kräver en användarinteraktivitet som tidslinjeklipp saknar.
Dra-och-släpp
Dra-och-släpp är den vanligaste och mest bekväma metoden att lägga till material i ett projekt. Klicka på någon av tillgångarna i panelen Biblioteket och dra den dit du vill på tidslinjen.
När du passerar in i tidslinjeområdet och fortsätter till målspåret ser du att en vertikal linje visas under muspekaren. Linjen anger var den första rutan i klippet skulle läggas in om du släppte klippet här. Linjen färgas grön om det är en godkänd plats och rött om det inte är möjligt att lägga till klipp där (t. ex. om spåret är skyddat).
Det går att infoga flera klipp på tidslinjen samtidigt. Markera de önskade tillgångarna i Biblioteket och dra dem till tidslinjen. Klippen kommer att läggas på tidslinjen i samma ordningsföljd som de hade i Biblioteket (inte i den ordning du markerade dem).
Magnethakning: Magnethakning är aktiverad som standard. Det gör det lättare att lägga till klipp så att kanterna möts exakt. När muspekaren kommer nära ett möjligt mål dras det nya klippet till visa positioner, t. ex. ändar på klipp eller markörpositioner, som om det drogs av en magnet .
Oroa dig å andra sidan inte om det första klippet är precis vid början av tidslinjen. Alla filmer börjar inte med ett hårt klipp till första scenen!
* Förhandsgranskning av direktredigering
Pinnacle Studio har en fullt dynamisk förhandsgranskning av redigeringsresultaten, vilket eliminerar den oordning som kan skapas under komplicerade redigeringssituationer när du drar och släpper klipp på tidslinjen. Om saker verkar hoppa omkring lite mer än du är van vid under tidslinjeredigering är det på grund av detta. Du behöver inte oroa dig. Du kommer snart att vänja dig och lära dig att använda den extra information som ges. Ta det lugnt i början. Titta på förändringarna på tidslinjen när du håller ett objekt som du drar över olika möjliga landningsplatser, och släpp det sedan när du ser det resultat du önskar.
Om det visar sig att dra-och-släpp inte fungerar som du vill, kan du trycka på Esc eller flytta muspekaren från tidslinjeområdet och släppa knappen. Båda dessa handlingar avbryter dra-och-släpp-åtgärden. För att ångra åtgärden dra-och-släpp trycker du på Ctrl+Z eller klickar på knappen Ångra.
Glöm inte att du kan variera många åtgärder under tidslinjeredigeringen med det alternativa läget: tryck på Alt-tangenten och håll den nedtryckt när du drar eller trimmar. När du ersätter ett klipp med ett annat kan du också använda Skift.
* Avancerad dra-och-släpp
När du har sammanställt ett antal klipp på ett tidslinjespår är det bara en tidsfråga innan du vill börja ändra saker. Du vill t. ex. kanske:
Fylla ett mellanrum med klipp.
Infoga några klipp före ett specifikt klipp.
Byta ut ett befintligt klipp på tidslinjen mot ett annat.
Med smartredigeringsläget uppnår du enkelt dessa mål.
* Fylla ett mellanrum
Smartläget gör det enkelt att fylla ett specifikt tidslinjemellanrum, t.ex. med nytt material. Istället för att mödosamt behöva förtrimma nytt material för det tillgängliga utrymmet kan du helt enkelt dra objekt till mellanrummet. Alla klipp som inte behövs för att fylla mellanrummet kommer att ignoreras, och det sista klipp som används kommer automatiskt att trimmas till rätt längd. De klipp som redan finns på tidslinjen påverkas inte, så det blir inte problem med synkroniseringen.
* Infoga klipp
Vi antar att du vill lägga till nytt material på tidslinjen där det redan finns ett klipp. Du vill inte att det befintliga klippet skrivs över, men du vill att klippet (och alla klipp till höger om det) flyttas tillräckligt långt till höger för att göra plats för det ny materialet.
Återigen är smartredigeringen en enkel lösning. Dra det nya materialet till början av det klipp som är i vägen, istället för till ett mellanrum. Klippet flyttar sig exakt så långt som är nödvändigt.
* Infoga med delning
Om du släpper ett objekt i mitten av ett befintligt klipp, kommer klippet att delas istället för att klippas. Det nya materialet sätts in vid den punkt du angett och följs omedelbart av den ersatta delen av originalklippet.
I smartläget bibehålls synkronisering av målspåret med alla andra spår genom att ett mellanrum som motsvarar det nya klippets längd infogas i vart och ett av dem. För att undvika att påverka andra spår på detta sätt ska du använda infoga istället för smartläget. Alternativt kan du hålla ned Alt när du släpper det nya materialet för att skriva över en del av det befintliga klippet. En tredje metod är att låsa alla spår som inte ska ändras, även om detta kommer att påverka synkroniseringen av klipp i låsta spår mot klipp i olåsta spår.
* Ersätta klipp
Ersätt ett klipp genom att hålla ned Skift samtidigt som du drar en enskild bibliotekstillgång till det klipp du vill ersätta. Ersättningsklippet kommer att överta alla eventuella effekter och övergångar som hade applicerats på det ursprungliga klippet. Korrigeringar övertas däremot inte, eftersom de vanligtvis används för att åtgärda problem med ett specifikt medieobjekt.
I smartläget kommer ersättningsåtgärden endast att fungera om biblioteksklippet är tillräckligt långt så att det täcker hela längden på det klipp som ska ersättas. I övriga lägen kommer ett biblioteksklipp som är för kort att förlängas med hjälp av övertrimning. Förlängningens riktning och längd baseras på muspekarens position när du drar den. Mer information om övertrimning finns i Trimma video.
Om bibliotekstillgången är längre än vad som krävs kommer den att beskäras till samma längd som det klipp som ska ersättas.
* Skicka till tidslinjen
Förutom att dra ett klipp till tidslinjen kan du skicka det till standardspåret vid startmarkörens position. Åtgärden kan jämföras med dra-och-släpp, så smartläget tillämpas på samma sätt vad det gäller att avgöra hur andra klipp ska påverkas. Kommandot Skicka till tidslinjen finns på snabbmenyn för den enskilda tillgången eller för flera val i Bibliotekets kompaktvy.
* Skicka från Spelaren
Det finns även en andra metod att skicka som ger större kontroll.
Om du klickar på en tillgång i Biblioteket växlar Spelaren till källäge för förhandsgranskning. För media som går att trimma (video och audio) ger Spelaren även trimningsmätare för att klippa ut en start- eller slutdel av tillgången.
Klicka på knappen Skicka till tidslinjen i Spelaren efter trimning av en videotillgång från Biblioteket.
Sedan du förhandsgranskat och (eventuellt) trimmat resursen trycker du på knappen Skicka till tidslinjen längst ner till vänster i Spelaren. Tillgången läggs som vanligt till i projektet på standardspåret och vid startmarkören. En användbar metod är att klicka någonstans på Spelar-skärmen och dra tillgången till önskat tidslinjespår. Tillgången läggs till där du släpper den, inte vid startmarkören.