pinnacle-studio > Redigera > Snabbmenyer för klipp
Snabbmenyer för klipp
Högerklicka på ett klipp för att öppna snabbmenyn med anpassade kommandon för objekttypen. Ett videoklipp har till exempel en annan meny än ett titelklipp. Dock delas vissa kommandon av de flesta typerna. Skillnader i applicerbarhet anges i följande beskrivningar.
Redigera film: Endast tillgänglig för filmklipp (behållarklipp). Detta kommando öppnar innehållet i en egen Filmredigerare. Den nästlade redigeraren erbjuder samma funktioner och områden som den primära.
Redigera titel: Endast tillgänglig för titlar. Öppnar Titelredigeraren. Mer information finns i Titlar.
Redigera musik: Detta kommando används för att redigera ScoreFitter-klipp. Mer information finns i ScoreFitter-bakgrundsmusik.
Redigera montage: Redigera ett montageklipp i Montageredigeraren. Mer information finns i Använda Montageredigeraren.
Öppna effektredigeraren: Öppnar en medieredigerare för klippet, oavsett typ, med fliken Effekter vald. Montage-, titel- och innehållsklipp behandlas på samma sätt som vanliga videoklipp.
Hastighet: Detta kommando öppnar dialogrutan Hastighetskontroll, där du kan tillämpa hög- eller låghastighetseffekter på valda klipp. Detta val är inte tillgängligt för behållarklipp. Mer information finns i Styra hastigheten med Tidsmappning.
Skalning: De första två alternativen påverkar behandlingen av klipp som inte har samma format som tidslinjeformatet när de införs i projektet. Mer information finns i Tidslinjens verktygsfält.
Passa in visar bilden i dess korrekta format, skalat så stort som möjligt utan beskärning. Oanvända delar av bilden behandlas som om de vore transparenta.
Fyll behåller också bildens format, men skalar den så att den fyller hela skärmen. Delar av bilden kommer att beskäras om höjd-/breddförhållandet inte överensstämmer.
Försök att panorera och zooma för att finjustera skalningen av ett klipp.
Behåll alfa, Ta bort alfa, Skapa alfa: Dessa kommandon tillämpas på innehåll med en alfakanal (som specificerar transparens pixel för pixel). Sådan alfainformation kan hamna i konflikt med effekter i Pinnacle Studio. Kommandot är inte tillgängligt för rena ljudklipp.
Aktiva strömmar: Detta kommando är tillgängligt för att koppla ur individuella strömmar i klipp som innehåller både video och ljud. Det används vanligen som ett enkelt sätt att ta bort oönskat kameraljud.
Justera varaktighet: Skriv in en numerisk varaktighet i fönstret. Alla markerade klipp kommer att trimmas till begärd varaktighet genom att deras utpunkter justeras.
Lösgör ljud: I klipp med både video och ljud kopplar detta kommando bort ljudströmmen till ett separat spår, vilket tillåter avancerad redigering som L-klipp.
Hitta i biblioteket: Detta kommando öppnar Bibliotekets Bläddrare vid den mapp som innehåller den tillgång som är källan till video-, foto- eller ljudklippet.
Klipp ut, Kopiera, Klistra in: Flytta eller kopiera ett urval av klipp med kommandon för Urklipp istället för med dra-och-släpp.
Gruppera: Du kan gruppera flera klipp så att du kan flytta klippen tillsammans. När du inte längre behöver gruppen, eller om du vill skapa en annan gruppering, använder du kommandot Avgruppera på klippen.
In - övergång, Ut - övergång: Detta ger åtkomst till ett uppsättning åtgärder för hantering av övergångar, inklusive Lägg till, Ersätt, Redigera, Kopiera och Ta bort. Mer information finns i Övergångar.
Radera: Raderar markerade klipp.
Visa information: Visar egenskaperna för klippet och underliggande mediafiler i textform.