Fliken Redigera
På fliken Redigera hittar du Pinnacle Studios viktigaste redigeringsfunktioner för digitalt filmskapande. Här samlas fyra huvudkomponenter: panelen Bibliotek, panelen Redigeraren, panelen Tidslinje och panelen Spelare. Mer information finns i Redigera.
Biblioteket
Biblioteket är ett katalogiserings- och hanteringsverktyg för alla filbaserade tillgångar som du kan använda vid redigering. Nästan allt material i din film – videofilm, musik, ljudfiler och många specialtillgångar som övergångar och effekter – har sitt ursprung som tillgångar i Biblioteket. I Pinnacle Studio ingår många bibliotekstillgångar som är tillgängliga för avgiftsfri användning. Dessa inkluderar professionellt designade titlar, DVD-menyer, ljudeffekter och mycket annat. Mer information om biblioteket finns i Biblioteket.
När du klickar på Bibliotek visar panelen Bibliotek tillgångar som kan användas i en film eller ett skivprojekt med dra-och-släpp.
Biblioteket består av navigeringskontroller för att utforska medietillgångar (ikoner till vänster) och en bläddringsfunktion för att granska och välja tillgångar (höger).
Redigeraren
På panelen Redigeraren, som du kommer åt från fliken Redigera, kan du komma åt och redigera egenskaper för markerad media eller markerat innehåll. Panelen Redigeraren delar ett utrymme med panelen Bibliotek.
Mer information om redigering finns i Redigera.
Spelaren
Spelaren är ett visningsverktyg som,fungerar för alla medietyper som programmet kan hantera. Spelaren kan användas för att visa Källa för media i panelen Bibliotek, eller innehållet i Tidslinjen. Mer information finns i Förhandsgranska redigeringar i Spelaren.
I varje fönster eller sammanhang där det används visar Spelaren specifika kontroller. En presentation av Spelaren och de grundläggande kontrollerna finns i Bibliotekets förhandsgranskning. Information om att använda Spelaren i trimläge på tidslinjen finns i Klippåtgärder. Information om hur du använder Spelaren med Montage finns i Använda Montageredigeraren. Information om att använda Spelaren för att redigera skivmenyer finns i Förhandsgranskning av skivmenyer (äldre fliken Skapa).