pinnacle-studio > Flerkameraredigering > Arbetsytan i Flerkameraredigeraren
Arbetsytan i Flerkameraredigeraren
Bilden nedan visar huvudfunktionerna i Flerkameraredigeraren.
* Verktygsfält, uppspelning och andra kontroller
Kontrollerna i arbetsytan listas nedan.
Huvudverktygsfältet innehåller följande kontroller:
Antal kameror – här kan du ange om flervyrutan ska visa fyra eller sex kameror, beroende på din programversion.
Källsynkroniseringstyp – här kan du synkronisera klippen. Mer information finns i Synkronisera video- och ljudklipp i flerkameraprojekt.
Huvudljud – här väljer du den primära ljudkällan. Mer information finns i Välja ljudkälla för flerkameraprojekt.
eller Dela klipp – här kan du dela upp ett klipp i segment. Mer information finns i Dela upp klipp i Flerkameraredigeraren.
Ställ in/ta bort markör – här kan du lägga till markörer på kameraspåren för redigering, t.ex. synkronisering av ljud.
Rotera vänster och Rotera höger – här kan du rotera klipp i kameraspåren innan du lägger till dem till ditt flerkameraspår eller ditt PIP-spår. Obs! Endast olåsta spår kan roteras.
Övergång och Varaktighet – här kan du använda en övergång mellan klipp i flerkameraspåret och ange övergångens varaktighet. Mer information finns i Lägga till övergångar mellan flerkamerasegment.
Huvudrutan för förhandsgranskning innehåller följande kontroller:
Uppspelningsfält med knapparna Hem, Föregående bild, Spela upp, Nästa bild och Slut.
Loopa – här kan du spela upp det markerade spåret kontinuerligt genom att gå tillbaka till början när det tar slut.
Ställ in volym – här kan du ställa in ljudvolymen för uppspelning.
Kontroll för tidskod – här kan du visa och ange den tid och bildruta som visas i huvudrutan för förhandsgranskning och scrubbningens position i tidslinjen. Klicka på pilarna eller klicka på ett siffervärde för att ange en tid och bildruta.
Tidslinjen innehåller följande kontroller:
Källhanteraren – här kan du lägga till och ta bort klipp. Mer information finns i Hantera källfiler från flera kameror.
Visa/dölj ljudvågformsvy – här kan du visa vågformer för kamera- och ljudspår.
Lås/lås upp – visas på enskilda spår. När du har synkroniserat spår rekommenderar vi att du låser dem.
Aktivera för synkronisering/Ta inte med i synkronisering – här kan du bestämma vilka spår som ska vara med i synkroniseringsprocessen.
Gör det här spåret ljudlöst/inte ljudlöst – här kan du stänga av eller sätta på ljudet för markerat ljudspår.
Zooma till tidslinje – den här kontrollen, längst ned till vänster bredvid tidslinjen, låter dig expandera eller förminska projektet så att du kan se hela projektet i tidslinjen.
Skjutreglaget Zoomnivå – dra i skjutreglaget eller klicka på Zooma in (plustecken) eller Zooma ut (minustecken) för att ändra zoomnivån för projektet. Detta är speciellt till hjälp när du redigerar enskilda segment i spåret Multikamera.
Följande allmänna kontroller finns längst upp till vänster i programfönstret
Inställningar – här kommer du åt Smartproxyhanteraren och Spara som. Mer information finns i Använda Smartproxy för snabbare redigering och Spara flerkameraprojekt.
Ångra och Gör om – gör att du kan ångra eller göra om de flesta åtgärder.