pinnacle-studio > Biblioteket > Vad finns i Biblioteket?
Vad finns i Biblioteket?
Biblioteket innehåller följande media- och innehållskategorier:
Projektfack – projektfack är virtuella mappar för dina tillgångar. De skapas automatiskt vid import, och du kan även skapa dem manuellt för att organisera dina tillgångar efter behov (t.ex. efter projekt). Mer information finns i Projektfack.
Projekt – en virtuell mapp som automatiskt listar dina film- och skivprojekt i Pinnacle. Mer information finns i Projekt.
Samlingar – flexibla virtuella mappar som du kan skapa för vilket ändamål som helst. Till skillnad från projektfack skapas inte samlingar automatiskt, så du har fullständig kontroll över samlingar. Mer information finns i Samlingar.
Effekter – "effekter" är ett samlingsnamn för ett brett spektrum av verktyg som kan användas för att ändra dina mediefiler. Effekter varierar från de praktiska (Ljusstyrka och kontrast) till det teatraliska (Fraktaleld). Detta ger oändligt många sätt att göra dina produktioner kreativt intressanta. Mer information finns i Effekter.
Övergångar – en övergång är en specifikt animerad effekt som dämpar – eller understryker – övergången från ett klipp till ett annat. Toningar, åkningar och upplösningar är vanliga typer av övergångar. Mer information finns i Övergångar.
Ljudeffekter – dörrar som smäller igen, bilar som krockar och hundar som skäller: Ljudeffekter innehåller ett brett urval ljud för dina kreativa projekt. Mer information finns i Ljud och musik.
Titlar – med titlar lägger du till text och mycket annat i dina projekt. En kreativ, animerad inledning i 2D eller 3D eller rullande eftertexter: titlar kan underhålla och informera publiken. Mer information finns i Titlar.
Montage och mallar – det finns många sekvenser designade av proffs som omedelbart gör dina produktioner anslående. Mer information finns i Montage och mallar.
Överlagringar — en samling resurser som du kan använda för att förbättra dina projekt. Samlingen innefattar animerade överlagringar, grundläggande former och annan användningsklar grafik. Mer information finns i Överlagringar.
SoundStage – en samling Scorefitter-musik som du kan använda till ljudspår. Mer information finns i Ljud och musik.
Triple Scoop Music – en samling högklassig musik för ljudspår som du kan köpa till dina projekt.
Diskmenyer – dessa diskmenymallar går endast att använda om du aktiverar den äldre fliken Skapa DVD för diskprojekt. Mer information finns i Skivprojekt.
Tillgångarna visas antingen som ikoner eller textposter inom komprimerbara och expanderbara avsnitt. Mappar kan antingen motsvara verkliga kataloger i datorns filsystem eller virtuella grupperingar baserade på bedömningar, filtyp, datum då filen skapades eller medlemskap i en användardefinierad samling.
Du kan även använda bevakade mappar för att automatiskt övervaka och importera mediafiler som läggs till i de mappar du valt att övervaka. Mer information om att arkivera bevakade mappar finns i Bevakade mappar. När du använder bevakade mappar läggs grenen Biblioteksmedia till i tillgångarna i Biblioteket. Du ser även grenen Biblioteksmedia om Pinnacle Studio upptäcker ett bibliotek från en tidigare version av Pinnacle Studio (du måste aktivera bevakade mappar om du vill att tillgångar ska läggas till i grenen automatiskt).
* Öppna Biblioteket
1 På fliken Redigera gör du något av följande:
Klicka på Bibliotek (under menyraden) och använd navigeringsfältet för att välja en media- eller innehållskategori som du vill leta i.
I navigeringsfältet klickar du på en kategori du vill leta i. Detta byter automatiskt fokus till panelen Bibliotek.